05. 11. 2021

Takmer každý človek na Slovensku očakáva od firiem zodpovedné aktivity nad rámec zákona, ukázal prieskum

Až 91 %  ľudí na Slovensku si myslí, že firmy by mali popri tvorbe zisku realizovať aj aktivity nad rámec zákona – chrániť životné prostredie, starať sa o zamestnancov, podporovať okolitú komunitu a transparentne a otvorene komunikovať o svojich aktivitách. Prioritou by pre ne malo byť najmä zmierňovanie dopadov klimatickej krízy. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS pre združenie Business Leaders Forum, ktoré administruje Nadácia Pontis.

Združenie firiem Business Leaders Forum realizuje v spolupráci s agentúrou FOCUS každé dva roky prieskum o trendoch vo vnímaní zodpovedného podnikania (skr. CSR, z angl. Corporate Social Responsibility) medzi širokou verejnosťou. Reprezentatívny kvantitatívny prieskum prebiehal v septembri dotazníkovou formou na vzorke 1 002 respondentov vo veku od 18 rokov.

Prioritou by mala byť ochrana životného prostredia

Obyvatelia SR si pod pojmom „zodpovedné podnikanie“ spontánne predstavujú najmä zohľadňovanie životného prostredia (25 %), poctivosť pri podnikaní (24 %), starostlivosť o zamestnancov a ich rodiny (19 %) a nezneužívanie zamestnancov (17 %). „Tieto kategórie dominujú na prvých štyroch miestach už od roku 2013. Tento rok sa však zvýraznila dôležitosť ochrany životného prostredia a poctivosti pri podnikaní,“ hovorí Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum.

Pri otázke, v akej téme by sa mali firmy prioritne angažovať, označili ľudia na Slovensku zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny. S menším odstupom nasledujú podpora vzdelávania mladej generácie, podpora sociálne či zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstvaboj proti korupcii. Rovnaké témy označili aj opýtaní v prieskume z roku 2019.

Najčastejšie si vyberali zdravé a bezpečné pracovné prostredie

Na výsledkoch prieskumu sa odrazila aj pandémia ochorenia COVID-19. Pri výbere zo zoznamu aktivít zodpovedných firiem respondenti uvádzali ako najdôležitejšie zdravé a bezpečné pracovné podmienky (62 %), pričom dôležitosť tejto kategórie vzrástla oproti roku 2019 až o 12 percentuálnych bodov.

Rovnako sa zvýšila aj dôležitosť kategórie poctivosť pri podnikaní (54 %), ktorá sa v rebríčku umiestnila na druhom mieste. Na ďalších miestach sa umiestnili ochrana životného prostredia (46 %) a jasná, poctivá a otvorená komunikácia firmy voči zákazníkom (45 %).

Pomerne silné je ešte aj spájanie zodpovedného podnikania firiem s témami ako rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, rekvalifikácia zamestnancov (40 %) či vyváženosť osobného a pracovného času (39 %).

„Prieskum ukázal aj to, že pri výbere budúceho zamestnania ľudia uprednostňujú firmy, v ktorých prevláda ľudská, rešpektujúca a otvorená atmosféra. Toto kritérium označilo za dôležité až 51 % respondentov,“ uvádza I. Vagaská.

Viac ako polovica ľudí je ochotná priplatiť si za zodpovedný výrobok či službu

Prvýkrát boli súčasťou prieskumu aj otázky o ochote priplatiť si za zodpovedné výrobky či služby. Až polovica opýtaných (54 %) by bola ochotná priplatiť si za výrobok, ktorý je o niečo drahší ako bežný výrobok, ale bol vyrobený s ohľadom na životné prostredie, alebo ho vyrobili zdravotne či inak znevýhodnení ľudia. Štvrtina by zaplatila naviac do 20 % ceny bežného výrobku a dve tretiny (68 %) naviac do 10 % ceny.

Zodpovedným firmám dominujú obchodné reťazce a telekomunikační operátori

Prieskum tiež zisťoval spontánnu znalosť firiem podnikajúcich zodpovedne. Najčastejšie menované boli spoločnosti Lidl (19 %), Kaufland (12 %) a Orange (12 %). Práve tieto firmy sú aj členmi združenia Business Leaders Forum. „Ide o firmy, ktoré v kontakte so zákazníkmi dlhodobo komunikujú svoje filantropické aktivity, ako aj iné stránky svojho zodpovedného podnikania. Snažia sa tiež zákazníkov v týchto témach vzdelávať, a zvyšovať tak ich individuálnu zodpovednosť,“ vysvetľuje I. Vagaská.