06. 10. 2015 Slovak Telekom

Telekom pomôže seniorom a chronicky chorým ľudom

Spoločnosť Telekom uvádza na trh úplne novú inovatívnu službu Rodinný asistent, ktorá ponúkne nepretržitý vzdialený dohľad, asistenčné služby a špeciálne komunikačné zariadenia s vlastnou SIM kartou určené hlavne pre starších či chronicky chorých ľudí.

Spoločnosť Telekom uvádza na trh úplne novú inovatívnu službu Rodinný asistent, ktorá ponúkne nepretržitý vzdialený dohľad, asistenčné služby a špeciálne komunikačné zariadenia s vlastnou SIM kartou určené hlavne pre starších či chronicky chorých ľudí.

Nová služba Rodinný asistent poskytne vyššie spomínaným osobám okamžitú pomoc v potenciálne nebezpečných situáciách, ktoré bude schopná automaticky rozpoznávať. Pri páde alebo dlhšej nehybnosti zabezpečí Rodinný asistent privolanie pomoci bez zásahu ďalších osôb. Na výber budú dve zariadenia, ktoré slúžia na automatickú detekciu rizikových situácií alebo pre rýchle privolanie pomoci – GT300, malý zjednodušený mobilný telefón určený pre nosenie vo vrecku alebo na krku a inteligentné hodinky Navigil S1. V blízkej budúcnosti pribudne aj aplikácia pre zariadenia s OS Android a iOS.

Výhody osobného asistenta

  • Nepretržitý vzdialený dohľad zdravotníckeho personálu.
  • Asistenčné služby a špeciálne komunikačné zariadenia vlastnou SIM kartou .
  • Množstvo funkcií s jednoduchou online administráciou služby.

Čo všetko nová služba ponúkne?

Nepretržité napojenie na dohľadové centrum zabezpečí kontakt s centrom a s profesionálne vyškoleným personálom, ktoré bude pre Telekom zabezpečovať spoločnosť Falck Healthcare. Dohľadové centrum s 24-hodinovou prevádzkou bude prijímať a riešiť všetky krízové situácie. V prípade možného rizika okamžite kontaktuje záchrannú zdravotnú službu, prípadne políciu alebo hasičský a záchranný zbor. Zároveň sa o tejto situácii a jej ďalšom priebehu dozvedia aj príbuzní dotyčnej osoby.

SOS tlačidlo privolá pomoc v prípade núdze alebo nebezpečenstva. Dohľadové centrum bude mať k dispozícii špecifické informácie o používateľovi, ktoré vyplnil vo webovej aplikácii a vďaka tomu mu bude vedieť zabezpečiť rýchlejšiu a efektívnejšiu pomoc.

Senzor nehybnosti upozorní na to, že používateľ dlhší čas so zariadením nepohol. Zároveň je možné nastavenie zaradenia na určitú dobu nečinnosti počas spánku alebo pozerania TV relácie.

Medzi ďalšie funkcie bude patriť detekcia pádu, kontrola stavu a dostupnosti zariadenia, lokalizácia zariadenia s pomocou signálu GPS alebo mobilnej siete a bezpečné geozóny, ktoré upozornia na opustenie vymedzeného územia, ako je napríklad domov alebo záhrada. Táto funkcia bude veľmi nápomocná aj pri osobách postihnutých Alzheimerovou chorobou.

Aké sú benefity pre blízkych

Blízke osoby budú disponovať administráciou prehľadnej webovej aplikácie (v systéme môže byť zaevidovaných až 5 blízkych osôb), meniť jej nastavenia a sledovať aktuálny stav. O jednotlivých situáciách alebo možných rizikách budú informovaní prostredníctvom SMS alebo emailu.

„Rodina a zdravie sú pre väčšinu ľudí prioritou, nie každý má však možnosť byť nepretržite nablízku svojim starším alebo chorým príbuzným. Práve oni sú veľmi často odkázaní na rýchlu pomoc iných, ale nedokážu alebo nemôžu si ju privolať. Súčasné technológie umožňujú riešiť prípadne výrazne uľahčiť takéto situácie, a preto sme sa týmto smerom vydali aj my. Službou Rodinný asistent otvárame dvere do budúcnosti, kedy budú info-komunikačné technológie zohrávať čím ďalej tým zásadnejšiu úlohu v zabezpečovaní opatrovateľskej či zdravotnej starostlivosti na diaľku. Je to začiatok celkom novej cesty. Spojili sme sa na nej so silnými partnermi a veríme, že bude úspešná,“ uviedol Peter Gál, senior manažér Slovak Telekomu zodpovedný za oblasť rozvoja nového podnikania a inovácií.