10. 12. 2019 Accenture

Titul „Firemný dobrovoľník roka” vďaka projektu Digital Skills poputoval do Accenture

CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum už po jedenásty raz vo svojej pätnásťročnej histórii ocenilo v decembri 2019 dobrovoľníkov za ich nezištnú pomoc iným. Ocenenie sa udeľuje v niekoľkých kategóriách, jednou z nich je aj Firemný dobrovoľník roka. Martina Pometlová, ktorá v Accenture pracuje ako Management Consulting Manager, si prevzala ocenenie v tejto kategórii za roky 2018 a 2019, za jej nezastupiteľný prínos pre projekt Digital Skills. Slávnosté odovzdávanie ocenení prebehlo v Košiciach – hlavnom meste dobrovoľníctva pre rok 2019.

Ocenenie pre Martinu Pometlovú je aj ocenením pre samotný projekt Digital Skills, ktorý iniciovali dobrovoľníci z Accenture na čele s ňou pod názvom S♥Code, pred viac ako 4 rokmi.  Rok 2019 bol pre projekt prelomovým, pretože sa ho vďaka spolupráci s partnerskými firmami Eset, Orange, Telekom a TNT, ktorá vznikla na pôde Business Leaders Fora, podarilo rozšíriť a priniesť tak bezplatné školenia základov programovania s Code.org, obohatené o tému digitálnej bezpečnosti, do 74 okresov po celom Slovensku. Na školeniach sa zúčastnilo počas roka 2019 1 066 učiteľov zo 439 škôl a 2 pedagogických fakúlt. Dôležitým partnerom pri realizácii školení boli aj samotné školy, ktoré poskytli svoje priestory a školské úrady, ktoré pomohli s propagáciou školení.

Spätná väzba učiteľov po školeniach a po hodinách informatiky s novými poznatkami nás inšpiruje k pokračovaniu projektu. Učitelia oceňujú najmä jednoduchšiu prípravu na hodiny a zvýšený záujem žiakov o informatiku. Navyše stránka www.detinanete.sk, ktorú tiež učiteľom v rámci školení predstavujeme, im pomáha pri naštartovaní diskusie so žiakmi na témy ako kyberšikana, závislosť od sociálnych sietí alebo bezpečná komunikácia na internete.

V roku 2020 budú školenia učiteľov pokračovať v krajských a vybraných okresných mestách. V projekte sa ďalej zameriame na propagáciu inovatívneho učenia v oblasti informatiky, rozvíjaní zručností už vyškolených učiteľov a na prepájanie sa s ďalšími firmami a iniciatívami, ktoré sa snažia o rozvoj informatického vzdelávania na Slovensku.

Vždy aktuálne informácie o školeniach Digital Skills sú dostupné na stránke www.ds.blf.sk a tiež na Facebooku v  skupine Učme informatiku inak.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.