03. 07. 2024

Trendy v zamestnaneckých benefitoch: personalizácia, flexibilita aj pomoc v sociálnej núdzi

Na štvrťročnom stretnutí členov Business Leaders Forum, ktoré sa uskutočnilo 20. júna v priestoroch spoločnosti Up Déjeuner, sme sa zamerali na to, ako môžu zamestnávatelia efektívne prispôsobiť svoje programy benefitov tak, aby uspokojili všetky generácie aj na benefity, ktoré pomáhajú v sociálnej núdzi.

Porozumenie potrebám rôznych generácií

Od tradičných výhod až po inovácie v oblasti wellbeingu – zamestnanecké benefity sa neustále vyvíjajú, čím reflektujú na meniace sa hodnoty a priority ľudí rôznych vekových skupín. Pre staršie generácie, ako sú „Boomeri“ a Generácia X, sú kľúčové benefity, ktoré podporujú stabilitu a dlhodobú bezpečnosť. Patria sem príspevky na dôchodok, nadštandardná zdravotná starostlivosť či pomoc pri opatrovaní rodinného príslušníka.

Mileniáli (Generácia Y) kladú dôraz na work-life balance a flexibilitu v práci. Sú otvorení technologickým novinkám a oceňujú benefity ako flexibilný pracovný čas, možnosť pracovať na diaľku a vzdelávacie programy. Dôležitou súčasťou nimi vyhľadávaných benefitov sú aj programy na podporu zdravého životného štýlu a duševného zdravia.

Anna Lašová z Up Déjeuner zdôraznila pokračujúci trend ostatných rokov – bez ohľadu na generačnú „škatuľku“ treba dať ľuďom možnosť vybrať si benefit tak, aby zodpovedal ich špecifickým potrebám. To zahŕňa systémy flexibilných benefitov s kombináciou „peňaženiek“ na schvaľovanie dokladov, relax a šport, ale aj alternatívne prístupy, ako napríklad preplatenie bločku priamo z bankového výpisu zamestnanca, ak nákup spĺňa určité kritériá.

Zároveň je absolútne nevyhnutné dbať na kvalitnú internú komunikáciu – aj ten najlepší benefit môže zostať nevyužitý, ak o ňom nebudú zamestnanci vedieť,“ povedala A. Lašová na stretnutí.

Čo funguje na generáciu Z

Generácia Z, aktuálne najmladšia skupina na pracovnom trhu, má svoje špecifické požiadavky. Podľa A. Lašovej až 92 % zamestnancov a zamestnankýň z tejto generácie považuje za úlohu zamestnávateľa zabezpečiť pohodu zamestnancov, pričom 82 % hodnotí atmosféru a pohodu v práci ako druhé najdôležitejšie kritérium pri výbere zamestnania, a to hneď po atraktivite pozície (92 %) a výrazne pred výškou mzdy (49 %). „Pre túto generáciu je veľmi dôležitý rovný prístup, a to aj v prípade komplikovanejšej organizačnej štruktúry,“ uviedla A. Lašová.

Generácia Z je tiež známa svojím dôrazom na environmentálnu udržateľnosť. To inšpirovalo spoločnosť ING Hubs, aby svojím zamestnancom a zamestnankyniam ponúkala tzv. Green benefit. „Preplácame našim ľuďom nákup zelených služieb a produktov do hodnoty 300 eur. Najčastejšie ide o MHD ročné lístky, bicykle či ekologické spotrebiče,“ priblížil Andrej Orogváni z ING Hubs. Ako zdôraznil, tento benefit je obľúbený naprieč vekovým spektrom.

Tento aspekt sa dá pozorovať aj pri iných benefitoch, ktoré boli možno inšpirované  potrebami najmladšej generácie, ale „sadli“ aj ľuďom v strednom či vyššom veku. Spoločnosť PwC napríklad umožňuje pracovať zo zahraničia až po dobu šiestich týždňov.  „Tento benefit umožňuje zamestnancom a zamestnankyniam všetkých generácií zmenu prostredia, predĺženie dovolenky či návštevu rodiny, čo prispieva k ich celkovej spokojnosti a motivácii,“ uviedla Laura Zahurancová z PwC.

Pomoc v núdzi aj vzťahové poradenstvo

Aj benefity by mali reagovať na to, čo sa v spoločnosti aktuálne deje. Pandémia COVIDu odtabuizovala témy duševného zdravia a priniesla do firiem linky psychologickej podpory či vzdelávanie o duševnej hygiene, work-life balance a predchádzaní vyhorenia. V Accenture sa týmto témam venovali už pred pandémiou, ostatné roky ich však obohatili aj o rodičovské a vzťahové poradenstvo. „Naše programy zahŕňajú webináre a semináre aj na témy ako riešenie konfliktov, sebarozvoj či prežívanie emócií. Tieto iniciatívy majú veľký dopad na zamestnancov a pomáhajú im nájsť správny smer v osobnom aj profesionálnom živote,“ uviedla Alexandra Guttmanová z Accenture.

Aktuálna doba je poznačená zhoršenou finančnou situáciou mnohých ľudí v dôsledku vysokej inflácie. Lucia Vargová zo spoločnosti Kaufland na stretnutí priblížila pomoc s oddlžovaním, ktorú vedia ľuďom poskytnúť Bezplatné dlhové poradne. Tie sú spolufinancované Európskou úniou v rámci programu Slovensko a môžu  v tomto prípade slúžiť ako zdroj užitočných informácií. „Vo firme máme zavedenú funkciu dôverníka, na ktorého sa ľudia vedia obrátiť v prípade akýchkoľvek otázok, s ktorými si nevedia dať rady,“ doplnila.

Aj zdanlivá „drobnosť“ v podobe menštruačných pomôcok na toaletách môže mať veľký dopad na well-being a produktivitu zamestnankýň. Nájdete ich aj na pracoviskách spoločnosti Tesco Stores SR, ktoré spolu s agentúrou NMS nedávno realizovalo prieskum na tému menštruačnej chudoby.  Až 44 % Sloveniek sa aspoň raz vo svojom živote stretlo s menštruačnou chudobou, pričom 16 % ju zažíva aj v súčasnosti.