01. 06. 2020

Trhu práce budú dominovať starší zamestnanci. Firmy by sa na nich mali orientovať už teraz

V najbližších rokoch dôjde k zásadnej zmene v demografii – o 10 rokov budú, podľa Eurostatu, tvoriť hlavnú časť zamestnancov ľudia vo veku 45+, o 20 rokov bude polovica obyvateľstva staršia ako 48 rokov. Aj preto sa pri príležitosti Dňa diverzity uskutočnil webinár na tému Veková diverzita a zamestnávanie starších, v rámci ktorého sa slovenskí aj českí odborníci podelili o svoje skúsenosti so zamestnávaním ľudí nad 50 rokov.

Trh práce výrazne ovplyvní starnutie populácie

Kult mladých na trhu práce je, zdá sa, na ústupe. Kým aktuálne je mediánový vek obyvateľov Slovenska na úrovni 41 rokov, v roku 2040 to bude už 48 rokov. Na starnutie populácie na Slovensku budú musieť reagovať aj zamestnávatelia. „Keď teraz prichádza na trh práce uchádzač vo veku 25 – 34 rokov, je pomerne atraktívny pre personalistov. Po 38. roku života ale atraktivita jeho životopisu klesá,“ uviedla Anna Podlesná zo spoločnosti Profesia. Podobne je to podľa nej aj s finančným ohodnotením.

Starší zamestnanci si podľa štatistík Profesie najčastejšie hľadajú prácu v stavebníctve, realitách, štátnej správe, zdravotníctve či v technických odvetviach. Aj tu však môžu naraziť na problém – v dôsledku koronakrízy odborníci predpokladajú medziročný pokles zamestnancov v mnohých oblastiach, napríklad v stavebníctve o 37 %, v štátnej správe takmer o polovicu. Starší ľudia tak budú mať ešte menej príležitostí na získanie zamestnania ako doteraz.

Jednou z najväčších výhod zamestnávania starších je ich lojalita – podľa prieskumu Profesie 85 % ľudí vo veku 45 – 54 rokov neuvažuje o zmene zamestnania. Pri hľadaní novej práce ich odrádzajú najmä obavy z nestability nového pracovného miesta, ale aj obavy z nového kolektívu a pracovného prostredia. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa títo zamestnanci cítili v práci prijatí a začlenení.

IKEA zvýšila podiel zamestnancov nad 50 rokov

Spoločnosť IKEA zaznamenala v roku 2017 dlhodobý pokles skupiny pracovníkov vo veku 50+. Bolo to v období, kedy im otvorené pracovné pozície pribúdali, no uchádzačov bolo stále menej. Aby odhalili dôvody poklesu starších zamestnancov, urobili interný „mystery recruitment“ – svojím personalistom zaslali niekoľko životopisov, pričom medzi uchádzačmi boli aj ľudia nad 50 rokov. Zistili, že hoci tieto životopisy cez personalistov prešli, problém nastal u vedúcich, ktorí uprednostnili mladších kandidátov – zásadným problémom bol predsudok, že skupina starších zamestnancov má problémy s používaním digitálnych technológií.

V IKEA sa situáciu rozhodli zmeniť nielen aktívnou prácou s vedúcimi, ale aj vzdelávacím a rozvojovým programom. Zaviedli workshopy na tému diverzity a nediskriminácie, ktoré sa stali súčasťou tzv. onboardingu – každý prijatý zamestnanec tak vie, čo je diverzita a prečo je pre firmu dôležitá. „Pre spoločnosť IKEA je rozmanitosť zásadná, pretože veríme, že to firmu posilňuje a posúva,“ uviedol Ladislav Onderka, ktorý sám patrí do skupiny zamestnancov 50+.

Okrem vzdelávacieho programu tiež vytvorili špeciálnu sekciu na kariérnej stránke s príbehmi starších zamestnancov a zmenili textáciu pracovných inzerátov tak, aby zaujali starších ľudí. Vďaka týmto krokom sa podarilo spoločnosti IKEA dosiahnuť 16 % podiel zamestnancov nad 50 rokov. „Sú lojálnejší, stabilnejší, majú obrovskú mieru pokory, pracovné skúsenosti a sú ochotní učiť sa nové veci. Je preto veľká škoda, že mnohé firmy dnes nemajú odvahu týchto ľudí do firmy prijať,“ dodal Onderka.

Projekt plus55 spája dva brehy – starších odborníkov a firmy

Podľa prieskumov máme na Slovensku viac ako milión odborníkov vo veku od 55 do 70 rokov, v Európskej únii dokonca 19 % odborníkov nad 65 rokov. Portál plus55, ktorý vznikol na Slovensku v roku 2017, prepája skúsených kandidátov nad 55 rokov s firmami, ktoré ich potrebujú. Aj preto sa portál nesústreďuje len na Slovensko, ale prepája odborníkov a firmy v Českej republike, Rakúsku, Nemecku či vo Švajčiarsku.

„Ľuďom nad 50 rokov chýba odvaha, uvedomenie si, čo všetko vedia. Mali by pochopiť, že ich vek nie je hendikep, ale výhoda,“ uviedla Eva Heilová, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti personalistiky. Ako veľké pozitívum vníma, že tejto skupine ľudí zostáva dravosť, chcú sa udržať a presadiť medzi mladými zamestnancami, no už nemajú potrebu bojovať o pozíciu a postavenie. Budúcnosť uplatnenia odborníkov nad 55 rokov je najmä v odovzdávaní cenných skúseností v roli externých konzultantov, projektových manažérov, školiteľov alebo coachov.

Projekt Starám se a pracuji pomáha ľuďom sendvičovej generácie

Problém, o ktorom by sa v súvislosti so zamestnancami nad 45 rokov malo hovoriť, je tzv. sendvičová generácia. Ide o situáciu, keď sa osoba stará o svojich starnúcich príbuzných a zároveň aj o svoje neplnoleté deti. Podľa štatistík z Českej republiky sa tento problém týka v 95 % prípadoch žien. Každá siedma žena sa stará o o svojich blízkych a o deti súčasne, pričom v 60 % prípadov sa ženám nepodarilo udržať si prácu a pod ťarchou povinností sa museli svojho pracovného uplatnenia vzdať. Táto situácia býva dlhodobá, a tak je mimoriadne psychicky a fyzicky, ale aj ekonomicky náročná. „Pomoc nám sťažuje aj fakt, že pre ľudí je táto téma veľmi citlivá, a tak je náročné zistiť, koľkých ľudí sa problém sendvičovej generácie týka,“ uviedla Jana Skalková z organizácie Byznys pro společnost.

Práve z inciatívy Byznys pro společnost vznikol projekt Starám se a pracuji, ktorého cieľom je pomoc ľuďom sendvičovej generácie. Tým poskytujú najmä psychologickú podporu, sociálno-právnu informovanosť a právny servis. Druhým rozmerom projektu je poskytovanie podpory HR manažérom vo firmách – ako vytvoriť atmosféru vo firme, aby sa ľudia nebáli o tejto téme hovoriť či ako vyjsť v ústrety ľuďom sendvičovej generácie z hľadiska pracovného času a benefitov. „Firmám by malo záležať na tom, aby si udržali lojálnych, stabilných a kvalifikovaných zamestnancov, to sú tí najlepší ambasádori firmy. Ak ich v náročnej situácii podporíme, z dlhodobého hľadiska sa nám to určite vráti,“ dodala Skalková. Projekt Starám se a pracuji je využívaný v celej Českej republike, aktuálne sa k jeho podpore pridalo už 15 signatárov českej Charty diverzity. Pokračovať tak bude i naďalej, a to formou osvety vo firmách a podpory včasnej prevencie.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.