06. 12. 2019 U. S. Steel Košice

U.S. Steel Košice na konferencii o dekarbonizácii ekonomiky SR

Európska komisia sa odhodlala na odvážne ciele. Do desiatich rokov má ambíciu znížiť emisie CO2 o 55 percent, do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

O názoroch v našej krajine na sprísnenie cieľov v oblasti znižovania emisií do roku 2030, i o tom, ako sa budú musieť najmä energetika a priemysel zmeniť, aby obmedzili znečistenie ovzdušia, diskutovali odborníci na konferencii Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky. Uskutočnila sa v piatok 6. decembra 2019 v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach za prítomnosti zástupcov európskych inštitúcií, ministerstiev životného prostredia a hospodárstva, priemyslu a akademickej obce.

Debatu o dekarbonizácii priemyslu  otvoril generálny riaditeľ Euroferu Axel Eggert, ktorý, okrem iného,  priblížil aspekty  znižovania uhlíkovej stopy v oceliarskom priemysle. Kľúčovým odkazom Euroferu je, že oceliari dokážu znížiť emisie na požadovanú úroveň do roku 2050, ale toto podstatnou mierou zvýši ich náklady a v konečnom dôsledku aj cenu ocele, ktorú bude trh musieť  akceptovať, keďže dekarbonizácia bude stáť obrovské investície. Práve oceliari spolu s energetickým priemyslom totiž budú musieť do znižovania emisií investovať najviac.  Potrebujú teda pri prechode na nové technológie, zdroje, podporu, a hlavne zabezpečenie rovnakých podmienok v porovnaní s konkurentmi mimo Európskej únie, ktorí nemusia znášať prísne environmentálne  regulačné opatrenia.  Prezident U. S. Steel Košice Jim Bruno vo svojom vstupe  v tejto súvislosti uviedol, že  jednou z možností zabezpečenia rovnakých podmienok na podnikanie pre európskych oceliarov je zavedenie tzv. uhlíkového cla. Nemá zmysel zdaňovať podnikateľov v Európe a zároveň umožniť, aby rovnaké produkty dovážali naši konkurenti do Európy, no v úplne inej, oveľa nižšej nákladovej štruktúre. Zdôraznil tiež, okrem iného, že priemysel ako energeticky najnáročnejšie odvetvie musí mať dostupné energie, ktoré si môže finančne dovoliť a za mimoriadne dôležité pri transformácii priemyslu na bezuhlíkové technológie označil úzku spoluprácu s výskumom, vývojom a inováciami.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.