12. 08. 2019 U. S. Steel Košice

U. S. Steel Košice ponúka zamestnancom jednorazovú mzdu za odpracované roky

V U. S. Steel Košice pokračuje program dobrovoľného odchodu zamestnancov s motivačnou jednorazovou mzdou vo výške niekoľkonásobku mesačného platu.

Umožňuje to dodatok č. 8 k platnej kolektívnej zmluve z 30. júla. 2019. Aj takouto ústretovou formou napĺňa firma zverejnený plán výrazne znížiť počet zamestnancov v priebehu troch rokov a udržať konkurencieschopnosť počas zhoršených podmienok v európskom oceliarskom priemysle.

Podľa výročnej správy USSK pracovalo v železiarňach k 31. 12. 2018 vyše 880 zamestnancov nad 60 rokov. Oproti predchádzajúcemu programu podľa dodatku č. 7, ktorý bol určený pracujúcim dôchodcom a ktorý v júli využilo viac než 200 zamestnancov, aktuálny program je určený všetkým, ktorí v USSK odpracovali min. 10 rokov a primárne zamestnancom pred dovŕšením dôchodkového roku. Žiadosť je potrebné podať od 7. do 22. augusta 2019.

Flexibilne sa prispôsobovať podmienkam na trhu a cielene manažovať všetky nákladové položky, vrátane tých na pracovnú silu, musí každá súkromná firma, ktorá chce zaistiť udržateľnosť svojho podnikania.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.