25. 11. 2019 U. S. Steel Košice

U. S. Steel Košice: zníženie skleníkových plynov o 20% do roku 2030

Záväzok znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 20 percent v porovnaní s rokom 2018 zverejnila Korporácia United States Steel 13. novembra 2019. Chce to dosiahnuť viacerými iniciatívami v rámci svojej „best of both“ stratégie, využívajúcej to najlepšie z integrovanej a mini-mill technológie výroby ocele. Patrí pod to intenzívnejšie využívanie elektrických oblúkových pecí, v ktorých sa nová oceľ vyrába recykláciou šrotu, čo zároveň podčiarkuje fakt, že oceľ je najrecyklovateľnejším materiálom. K ďalšiemu zníženiu prispeje výstavba modernej linky na kontinuálne odlievanie a valcovanie v závode Mon Valley a ďalšie projekty zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie. „Toto zníženie sa bude rovnať množstvu CO2, ktoré každý rok vyprodukuje viac než 850 tisíc priemerne veľkých domácností,“ uviedol David Burritt, prezident a CEO korporácie.

Viac na www.ussteel.com/newsroom