09. 06. 2021 U. S. Steel Košice

U.S. Steel Košice: Zodpovedným podnikaním zaisťujeme našu udržateľnosť

Skupina U. S. Steel Košice zverejnila 28. mája integrovanú výročnú správu za rok 2020, ktorá zahŕňa tak finančné, ako aj nefinančné informácie o dosahu podnikania USSK v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej oblasti.

Popisuje aj vplyv podnikania skupiny na komunitu a región. Prezident Jim Bruno v úvode správy hovorí: „V roku 2020 sme oslávili 20. výročie nášho podnikania na Slovensku. Od samého začiatku nášho pôsobenia je U. S. Steel Košice stabilizujúcou silou ekonomickej a sociálnej prosperity v regióne. Poskytujeme bezpečné, stabilné a spoľahlivé pracovné podmienky pre tisíce zamestnancov. U. S. Steel Košice je lídrom v bezpečnosti práce; nastavil vysoké štandardy a znížil frekvenciu úrazov o 98 percent. Sme takisto lídrom v oblasti obchodnej etiky a rovnaké hodnoty zdieľame aj s našimi dodávateľmi a zákazníkmi.

Viac na: https://www.usske.sk/sk/o-nas/informacie-o-spolocnosti/financne-vykazy