25. 06. 2020 U. S. Steel Košice

Spoločnosť U. S. Steel Košice zverejnila integrovanú výročnú a CSR správu za rok 2019

Koncom mája zverejnila spoločnosť U. S. Steel Košice integrovanú výročnú a CSR správu za rok 2019. Opäť elektronicky, na webe, s cieľom chrániť životné prostredie eliminovaním zbytočnej tlače. Každý, kto má záujem, nájde v správe okrem finančných výkazov aj aktuálne informácie o vplyve podnikania USSK na sociálnu, ekonomickú aj environmentálnu oblasť v regióne. Prezident spoločnosti James Bruno v úvode správy hovorí: „Je naším spoločným záujmom, aby zamestnanci, zákazníci, dodávatelia i ďalší obchodní partneri a komunity rozumeli, prečo a ako konáme, aké sú naše úspechy, ale i výzvy. Udržateľnosť nášho podnikania závisí aj od ich porozumenia a spolupráce.“

USSK je lídrom CSR na Slovensku a každoročne informuje, čo robí firma v sociálnej oblasti pre svojich zamestnancov a partnerov, aké výsledky dosiahla v oblasti bezpečnosti práce či aké úsilie venuje vzdelávaniu a starostlivosti o zamestnancov. Samostatnou kapitolou je etika v podnikaní a boj proti korupcii, ktoré USSK dlhodobo presadzuje. Etické správanie a podnikanie v súlade s právnymi predpismi patria medzi kľúčové princípy celej korporácie ako predpoklad dlhodobého úspechu. Ekonomická udržateľnosť závisí aj od korektných vzťahov so zákazníkmi a ostatnými partnermi. Významne sa na inovatívnych riešeniach pre zákazníkov podieľa Výskum a vývoj USSK. V minulom roku zaznamenali naši výskumníci pokrok v akostiach dynamo ocelí pre veterné turbíny, elektrické i hybridné vozidlá. V segmente pocínovaných plechov ponúkli bezchrómovú pasiváciu pre technické aplikácie a progres sme zaznamenali aj v ostatných produktových segmentoch.

Vedeli ste, že v roku 2019 investovala USSK do výskumnej infraštruktúry 2,14 milióna eur?

Dôležitou súčasťou správy je aj popísanie dopadu činnosti spoločnosti na environmentálnu a energetickú situáciu v regióne. Firemná zodpovednosť predstavuje zmenu v tom,  že zodpovedná firma sa snaží vyrábať železo a oceľ energeticky efektívne a s ohľadom na životné prostredie. Spoločnosť U. S. Steel Košice investuje ročne do ochrany životného prostredia milióny eur, výsledkom čoho je napr. len v oblasti ochrany ovzdušia 93-percentné zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok za ostatných dvadsať rokov. Ako ľahko sa to píše! Ale sú za tým roky úsilia stoviek našich kolegov. A ďalšie pozitívne výsledky v prospech zamestnancov i obyvateľov okolitých obcí a miest dosiahla USSK aj v oblasti ochrany vôd, recyklácie i zhodnocovania odpadov. Správame sa hospodárne aj v energetickej oblasti. Zachytením a využitím sekundárnych hutníckych plynov sme len v roku 2019 ušetrili takmer 29 miliónov gigajoulov zemného plynu, ktorý nemusel byť zo Zeme vyťažený.

Neoddeliteľnou súčasťou zodpovedného podnikania skupiny U. S. Steel Košice je aj podpora komunity. USSK sa dlhodobo zaujíma o potreby regiónu a aktívne podporuje jeho rozvoj. Dlhodobé programy v oblasti vzdelávania, zdravotnej, sociálnej starostlivosti, kultúry i športu menia k lepšiemu životy tisícov ľudí na východe Slovenska. Do dobrovoľníckych projektov v prospech neziskových organizácií v regióne sa osobne zapájajú stovky zamestnancov, pretože aj v prípade U. S. Steel Košice platí, že „zodpovednosť prináša úspech a úspech prináša zodpovednosť.