13. 02. 2019

Business Leaders Forum rozvíja digitálne zručnosti

Na podnet spoločnosti Accenture sa spojili členovia Business Leaders Forum, ktorých zamestnanci – dobrovoľníci – od februára 2019 školia učiteľov základných škôl v téme programovania (Hour of Code). Hour of Code je celosvetová iniciatíva, ktorá prostredníctvom stránky code.org poskytuje materiály pre učiteľov rovnako ako aj hotové kurzy, ktoré sa dajú použiť v rámci hodín informatiky. Ich využitím môžu učitelia oveľa kreatívnejšie a pútavejšie naučiť svojich žiakov základy programovania a logického myslenia, čo je veľmi dôležité vzhľadom na to, že digitálne zručnosti sú pre budúcnosť našich detí kľúčové.

K projektu expertného dobrovoľníctva, ktorý Accenture realizuje už niekoľko rokov, sa zatiaľ pridali firmy ESET a Orange Slovensko, ktorí k programovaniu pripojili vlastný obsah na tému IT bezpečnosti, a tiež aj Slovak Telekom a TNT Express Worldwide.  Ambíciou je priniesť tieto školenia do všetkých okresov na Slovensku.

Učitelia, učte informatiku inak

Školenia sú pre učiteľov bezplatné, rovnako ako aj všetky materiály. Školenia budú prebiehať po celý rok 2019, pričom jednotlivé termíny budú pribúdať postupne. Ich zoznam nájdete tu. Do programu sa môžu učitelia prihlásiť aj z vlastnej iniciatívy, stačí napísať e-mail: informatiku.inak@gmail.com. Na školenie sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto linku. 

Pre koho je kurz určený?

Kurz hravo zvládnu všetci učitelia základných škôl prvého aj druhého stupňa so základnými znalosťami práce s počítačom a internetom. Skúsenosti s programovaním nie sú potrebné, pretože kurikulum je vystavané tak, že umožňuje učiť aj učiteľom bez predchádzajúcich skúseností

Čo sa učitelia naučia?

Základy programovania:

  • Dozviete sa, ako pracovať so stránkou code.org, ktorá ponúka bezplatné materiály a cvičenia. Môžete ich využívať na svojich hodinách, v školskom klube, krúžkoch informatiky alebo kdekoľvek, kde je počítač s pripojením na internet;
  • Vyskúšate si vyučovaciu hodinu z pohľadu žiaka a naučíte sa základy tzv. blokového programovania –programovania, pri ktorom nepíšete celé programy, ale postupne ku sebe prikladáte bloky s pred-definovanými príkazmi;
  • Vyskúšate si funkcionality stránky určené pre učiteľovna zjednodušenie Vašej práce – vytvoríte si svoju prvú triedu a pripravíte sa na odučenie prvej hodiny;
  • Predstavíme Vám základné pedagogické princípy pre prácu so stránkou;
  • Získate prehľad o dlhodobých kurzoch cyklu Základy informatiky, ktoré u žiakov postupne budujú pochopenie základných informatických konceptov a o ich vhodnosti pre jednotlivé ročníky ZŠ. Kurzy majú pripravené všetky cvičenia a sú k nim vypracované detailné metodické pokynypodľa ktorých môžete postupovať.

Internetová bezpečnosť:

  • Zistíte, na čo by ste mali žiakov upozorniť v oblasti zabezpečenia ich mobilných zariadení, využívania sociálnych sietí, či zabezpečenia ich emailu a iných služieb;
  • Vyskúšate si niektoré z aktivít, ktoré budete môcť zopakovať počas hodín informatiky so žiakmi rôznych ročníkov;
  • Dozviete sa tiež, čo môžete robiť, ak vo vašej triede dochádza ku kyberšikane a ako efektívne pomôcť žiakom bojovať s ňou;
  • Získate prístup a budete sa môcť spolupodieľať na príprave materiálov, ktoré Vám budú slúžiť ako základ pri výučbe tém spojených s digitálnou bezpečnosťou;
  • Dozviete sa, ako pracovať so stránkou detinanete.sk, ktorá ponúka bezplatné materiály a videá, ktoré môžete priamo používať na svojich hodinách;

Čo kurz prinesie žiakom?

Informatika má nezastupiteľné miesto v dnešnej spoločnosti, programovanie je považované za jazyk budúcnosti a záujem o programátorov neustále rastie. Cieľom iniciatívy je ponúknuť žiakom kvalitnú a praktickú výučbu informatiky zábavnou formou. Cvičenia okrem zábavy tiež rozvíjajú logické a analytické myslenie a pri riešení problémov podporujú cieľavedomosť, kreativitu a ponúkajú možnosť zažiť úspech pre každú vekovú skupinu.

Technologická éra však prináša aj problémy a riziká, na ktoré sa žiaci potrebujú pripraviť. Vďaka školeniam Digital Skills im budete vedieť vysvetliť, ako vyzerajú aktuálne digitálne hrozby a ako sa pred nimi môžu chrániť.

Viac informácií nájdete na webe www.ds.blf.sk.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.