27. 03. 2020

Unilever pomáha chrániť životy a živobytia pred pandémiou Covid-19

Spoločnosť Unilever tento týždeň oznámila širokú škálu opatrení, ktorými podporuje boj proti pandémii koronavírusu (Covid-19). Všetky kroky spoločnosti sú navrhnuté tak, aby pomáhali chrániť životy a živobytia všetkých ľudí, ktorí sú so spoločnosťou akokoľvek spätí – od spotrebiteľov a komunít, cez obchodných partnerov a dodávateľov, až po samotných zamestnancov. Aktívne pomáhajú všetky divízie spoločnosti, aj tá na Slovensku.

Spotrebitelia a lokálne komunity

Unilever prispeje 100 miliónmi eur na pomoc v boji proti pandémii darovaním mydiel, dezinfekčných prostriedkov a potravín. To zahŕňa:

  • Dary vo forme mydiel a dezinfekčných prostriedkov vo výške najmenej 50 miliónov eur pre tzv. akčnú platformu Svetového ekonomického fóra (WHO). Tá podporuje medzinárodné zdravotnícke organizácie, ktoré významne pomáhajú so súčasnou situáciou.
  • Unilever prispôsobí svoje existujúce výrobné linky tak, aby produkovali viac dezinfekčných prostriedkov, ktoré budú vhodné pre využitie v nemocniciach, školách a ďalších inštitúciách.
  • Unilever aktívne pomáha aj na Slovensku. Dezinfekčnými produktmi značiek Savo, Domestos a Cif zatiaľ podporil viaceré väčšie aj menšie organizácie v miestach, kde pôsobí, najmä domovy pre seniorov. Obdarováváním aj dalších organizací sa v Unilever intenzivne venujú.
  • Veľkým objemom potravín značiek Hellmann ‚s, Knorr a Lipton, slovenský Unilever obdaruje Potravinovú banku Slovensko, ktorá potraviny ďalej distribuuje charitatívnym organizáciám alebo priamo ľuďom v núdzi, vrátane seniorov.

Zamestnanci

Unilever urobí maximum preto, aby ochránil svojich zamestnancov, ktorých príjmy by mohli byť ohrozené v dôsledku súčasnej situácie na trhu. Všetky opatrenia sa budú vzťahovať na zamestnancov, tretie strany, ale aj ďalšie osoby pracujúce vo všetkých lokáciách. Podpora Unileveru bude poskytnutá ohrozeným zamestnancom alebo spolupracovníkom v prípade, že sa na nich nevzťahujú už platné nariadenia podpory občanov jednotlivých vlád. Toto platí aj pre zamestnancov v Českej a Slovenskej republike.

Alan Jope, generálny riaditeľ spoločnosti Unilever, k tomuto kroku dodáva: „Sme hlboko zarmútení dopadom, ktorý má koronavírus na ľudské životy po celom svete. Svet čelí najväčšej skúške za celé desaťročia. Naše tímy, predovšetkým ľudia, ktorí sú teraz v prvej línii vo výrobných závodoch, distribučných centrách a v obchodoch, odvádzajú úžasnú prácu. Stále tvrdo pracujú na tom, aby sme mohli vyrábať čo najviac hygienických a potravinových produktov, po ktorých je teraz najväčší dopyt..

Veríme, že darovanie mydiel, dezinfekčných prostriedkov a potravín vo výške 100 miliónov eur, významne prispeje k ochrane životov mnohých ľudí, a že vďaka zabezpečeniu príjmov a pracovných miest našich zamestnancov, dodávame aspoň nejakú istotu počas týchto ťažkých časov. Naša stabilita na trhu a vysoký obrat znamenajú, že môžeme, a predovšetkým by sme mali, túto pomoc a podporu poskytovať čo najviac to pôjde.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.