22. 11. 2021 McDonald’s Slovakia

Upratovacie hliadky z McDonald’s vyzbierali za tri mesiace viac ako 250 vriec odpadu po celom Slovensku

Najznámejšia sieť reštaurácií, spoločnosť McDonald's počúva a reaguje na podnety svojich zákazníkov a v rámci kampane NAŠE PRETOŽE predstavila dôvod, prečo upratuje okolie svojich reštaurácií ešte častejšie a príkladnejšie spoločne s ľuďmi z reštaurácií, ktorí sa dokázali sami proaktívne počas minulého roka naštartovať a predstaviť Trash Patrols. Ich cieľom je nielen udržiavať čistotu v okolí vlastných reštaurácií bez odpadkov, či neporiadku, ale aj v širšom okolí miest, či regiónu, kde ako dobrý sused pôsobia. Spoločnosť chce týmto zároveň motivovať aj svojich zákazníkov i verejnosť k udržateľnejšiemu spôsobu života. Počas leta sa do interného programu #MekáčUpratuje zapojilo presne 213 zamestnancov, ktorí absolvovali 35 upratovaní po celom Slovensku a vyzbierali 203 plných vriec rôznorodého odpadu. Takmer stovka zamestnancov neváhala a pridala sa aj do iniciatívy Upracme Slovensko, čo odbremenilo prírodu o ďalších 51 vriec odpadu. Za letné obdobie tak dohromady vyčistili zamestnanci McDonald's okolie či okolitú prírodu o 254 vriec, čo sú približne 3 tony prírodnej záťaže.

„Uvedomujeme si, že sme súčasťou mnohých komunít, kde pôsobíme a záleží nám na tom, aké životné prostredie je okolo nás. Aktívne sa preto zapájame nielen do iniciatív, akým je napríklad Upracme Slovensko, ale realizujeme aj vlastné programy s celospoločenským významom.  Interný program „Mekáč upratuje“ sa stal súčasťou pravidelných aktivít či dokonca tímbildingov našich kolegov v reštauráciách, ktorí hrdo nosia reflexné vesty s nápisom Trash Patrol a tým motivujú aj ostatných správať sa zodpovedne,“ upresňuje Lucia Poláčeková, PR supervízorka pre McDonald’s na Slovensku. 

McDonald’s ide príkladom 

Dôvod, prečo vznikla aj na Slovensku iniciatíva Upracme Slovensko vysvetľuje Veronika Repiská „Sme partia mladých ľudí, ktorí sa už nemohli pozerať na to, v akom stave sa nachádza naša príroda a okolie. Rozhodli sme sa na Slovensko priniesť celosvetovú iniciatívu “World Clean Up Day” a milióny dobrovoľníkov po celom svete v zbieraní odpadu v prírode, mestách a oceánoch. Do upratovaní sa u nás každoročne zapájajú tisícky dobrovoľníkov, ktorí spoločne vyzbierali od roku 2018 viac ako 200 ton odpadu. Upratovania pritom organizujú jednotlivci, združenia, spolky, obce, mestá, školy či firmy.“ Ďalej dodáva: „McDonald’s ide ako jeden z mála gastro podnikov príkladom. So svojimi zamestnancami sa už druhý rok zapája do Svetového čistiaceho dňa a dáva tak verejnosti najavo, že problematika s voľne pohodenými odpadkami mu nie je ľahostajná. Veríme, že i naďalej budú pokračovať vo svojich aktivitách v zlepšovaní balenia potravín, jeho následnej recyklácie a v edukácii zákazníkov.“

Aktívna Nitra a inšpirujúci Liptovský Mikuláš 

Tento rok sa do iniciatívy Upracme Slovensko zapojilo 11 prevádzok McDonald’s Slovensko. Medzi nimi bola aj reštauračná prevádzka z Nitry, ktorej zamestnanci sa najaktívnejšie zapájajú do rôznych iniciatív, medzi nimi aj Upracme Slovensko. „Som veľmi rád, že sme tento rok mohli opäť priložiť ruku k dielu a spoločne upratať Slovensko. Aj našim zamestnancom a spoločnosti záleží na životnom prostredí a ochrane prírody, a preto sa snažíme viesť udržateľnejší spôsob života a šíriť túto myšlienku ďalej a byť dobrým príkladom aj pre ostatných,“ uviedol licenčný partner Zoltán Vida. 

Skvelou inšpiráciou je aj prevádzka pod Tatrami v Liptovskom Mikuláši, kde #MekáčUpratuje nielen širšie okolie, ale kde umiestnil lokálny Trash Patrol pri najväčšom liptovskom jazere aj vlastne vyrobené triediace sudy na odpad pre turistov, o ktoré sa tiež zodpovedne starajú a pravidelne ich obsah vyhadzujú.