19. 09. 2019

Už 16 rokov rozmieňame udržateľnosť na drobné

Opäť budeme vzdelávať, prepájať a inšpirovať . Po prvýkrát pod hlavičkou Business Leaders Forum, s dôrazom na domáce príklady a s oceňovaním tých, čo prispievajú k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja.

Povedomie o zodpovednom podnikaní narastá. V roku 2017 vedelo konkrétnu firmu podnikajúcu zodpovedne v našom reprezenta­tívnom prieskume realizovanom v spolupráci s agentúrou FOCUS spontánne uviesť 53 % respondentov. V roku 2015 to bolo 36 % opýtaných, kým v roku 2011 iba 21 % opýtaných.

Posun vo vnímaní i samotnej realizácii CSR je výrazný aj vo firmách. Od jednorazových charitatívnych akcií firmy prechádzajú k strategickej filantropii a tiež už ani netreba vysvetľovať, že CSR má omnoho komplexnejší záber ako filantropia.

Náš BLF CSR Summit je odrazom týchto zmien. Kým vo svojich začiatkoch pred 16 rokmi sme cítili potrebu vysvetľovať pojem udržateľnosti a presviedčať o jej výhodách, dnes prinášame konkrétnu inšpiráciu v podobe praktického CSR,“ hovorí Ivana Vagaská, senior programová manažérka Nadácie Pontis, ktorá spolu s tímom zodpovedného podnikania stojí za organizáciou CSR Summitu.

Prečo má intrapreneurship silu zmeniť spoločnosť aj firmy? Čo sa stane, keď sa firma pustí do témy dôstojného umierania? A ako zvládnuť rôznorodé potreby a očakávania viacerých generácií na pracovisku? Práve tieto témy prinesú na podujatie zahraniční spíkri, ktorých doplnia tie najlepšie príklady domácej praxe.

CEE CSR Summit je BLF CSR Summit

V roku 2004, kedy sme zorganizovali prvú konferenciu o zodpovednom podnikaní aj prvý prieskum verejnej mienky, vzniklo aj združenie firiem, ktoré sa hlásia k princípom zodpovedného podnikania. Business Leaders Forum sa zo skupinky niekoľkých firiem rozrástlo na platformu 44 rôznorodých členov – od IT firiem cez shared service centrá až po obchodné reťazce. Vzdelávať, prepájať a inšpirovať…aby biznis za niečo stál. To je mottom tohto združenia a dobre vystihuje aj konferenciu, ktorá sa v priebehu rokov rozrástla na najväčšie podujatie svojho druhu v regióne strednej Európy.

V spätnej väzbe od návštevníkov minulých ročníkov sme si všímali opakujúcu potrebu zamerať sa aj na domáce príklady. Práve u členov Business Leaders Forum nájdeme veľa CSR riešení, ktoré sú dôkazom toho, že aplikovať sa dajú aj v slovenských podmienkach a môžu tak slúžiť ako konkrétna inšpirácia pre ostatných,“ vysvetľuje Ivana Vagaská.

Aj z tohto dôvodu do programu summitu pribudol nový blok BLF Talks, v hlavnej časti programu zase diskusia so CEOs obchodných reťazcov pôsobiacich na Slovensku a v paralelných blokoch debata s predstaviteľmi slovenských médií. CEE CSR Summit sa ako dôsledok prirodzeného dlhoročného partnerstva už bude konať pod hlavičkou Business Leaders Forum.

Po prvýkrát Ceny SDGs

K CSR Summit-u dlhé roky patrilo Zodpovedné trhovisko, a teda stánky s produktmi a službami od domácich firiem, ktoré boli otvorené aj širokej verejnosti. Prečo tento rok nebude?

Odpoveď je jednoduchá. Keď sme s týmto konceptom začínali, nič podobné tu neexistovalo. Dnes sa minimálne v Bratislave koná až niekoľko podujatí na štýl trhov, kde sa kladie dôraz na zero waste životný štýl, udržateľnú módu, zdravé hračky či slow food. Naša  „misia“ v tomto smere teda bola naplnená a nastal čas rozmýšľať nad tým, čo iné nám tu zatiaľ chýba a mohli by sme to priniesť práve my,“ dopĺňa I. Vagaská.

Väčší priestor teda dostávajú Ciele udržateľného rozvoja (SDGs). Zatiaľ čo v rámci ocenenia Via Bona Slovakia boli už dvakrát ocenené firmy, ktoré prispievajú k ich napĺňaniu, malá pozornosť bola doteraz venovaná mimovládkam, verejným inštitúciám či jednotlivcom. Ciele, ktoré definovala OSN v roku 2015, sú pritom postavené práve na aktivite rôznorodých aktérov v spoločnosti. Iba spoločne máme silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu.

Súčasťou CSR Summitu sa preto od tohto roku stáva slávnostné udeľovanie Cien SDGs v kategóriách Verejný sektor, Mimovládna nezisková organizácia, Mediálna kampaň, Líder do 30 a nad 30 rokov a od budúceho roka aj Firma, keďže tento rok už bola cena udelená v rámci Via Bona Slovakia.

A aby sme nezabudli, práve na CSR Summit-e predstavíme aj výsledky aktuálneho prieskumu vnímania zodpovedného podnikania slovenskou verejnosťou.

Nezmeškajte najväčšiu konferenciu o zodpovednom podnikaní, už 12. novembra v Starej Tržnici v Bratislave. Zaregistrujte sa so zľavou