07. 01. 2020 Accenture

V 15. ročníku zamestnaneckého grantového programu prerozdelili v Accenture 28 tisíc EUR

Zamestnanecký grantový program už 15. rokov dáva príležitosť zamestnancom Accenture pomôcť neziskovým organizáciám získať finančný grant na podporu projektov, ktoré budujú zručností ľudí pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

Po úspešnom naplnení cieľa globálneho programu Accenture “Skills to Succeed” do roku 2020 pomôcť získať prácu alebo rozbehnúť podnikanie 3 miliónom ľudí, bola definovaná nová ambícia: za 5 rokov (do roku 2025) pripraviť 5 miliónov ľudí po celom svete na úspešné pracovné uplatnenie sa v digitálnej dobe a popritom pomôcť zlepšiť život miliónom ďalších.

Zameranie Zamestnaneckého grantového programu Accenture na Slovensku plne korešponduje s touto ambíciou. Finančná podpora, poskytovaná v rámci neho, je zameraná na budovanie relevantných zručností, ktoré sú rozvíjané priamo v konkrétnej komunite alebo sú zamerané na podporu neziskovej organizácie, ktorá zužitkuje získané znalosti na rozvoj komunity, v ktorej pôsobí. Podmienkou získania grantu do výšky 2000 EUR je odporučenie konkrétneho projektu zo strany zamestnanca, pričom grantová výzva nie je verejná. Cieľom je motivovať zamestnancov, aby sami prejavili iniciatívu pri nominovaní projektov na získanie grantu. Navyše, v rámci hodnotiaceho procesu je pozitívne hodnotené aj aktívne dobrovoľnícke zapojenie sa zamestnanca alebo jeho rodinného príslušníka do nominovaného projektu. Hlavným zdrojom financovania grantov sú 2% dane z príjmu právnických osôb lokálnych legálnych entít Accenture.    

Len počas posledných 7 rokov svojej existencie sa podporených vzdelávacích projektov zúčastnilo viac ako 6000 ľudí. Pritom viac ako 600 z nich sa v nadväznosti na ich absolvovanie podarilo zamestnať alebo začať s podnikaním. V minulom ročníku, bolo prerozdelených takmer 29 tisíc EUR pre 17 projektov. Navyše získali niektoré organizácie aj dodatočnú nefinančnú podporu vo forme vyradených, plne funkčných počítačov. V aktuálnom ročníku bolo na základe rozhodnutia komisie zloženej z členov Rady pre firemné občianstvo v decembri 2019 pridelených 28 tisíc EUR pre 15 projektov a nechýbala ani ďalšia podpora vo forme počítačov a kancelárskeho vybavenia, ktoré nájdu v neziskových organizáciách nové uplatnenie.

Zamestnanecký grantový program sa v posledných rokoch ukázal ako vhodný spôsob nadviazania a otestovania spolupráce s novými partnermi z neziskového sektora. Príkladov partnerstiev, ktoré sa z limitovanej podpory v rámci Zamestnaneckého grantového programu preklopili do širšej alebo strategickej spolupráce, je viacero: ide napríklad o partnerstvá s organizáciami Aj Ty v IT, UNI2020 (projekt Rozbehni sa! Academy), SPy  (projekt Učíme s hardvérom),  Cesta von, Človek v ohrození a ďalšie.

Projekt “Lady Up!” organizácie Future Generation Europe bol podporený zo zamestnaneckého grantového programu v ročníkoch 2019 aj 2018.

“Učíme s hardvérom” bol jedným z podporených projektov Zamestnaneckého grantového programu, ktorý naštartoval širšiu spoluprácu s organizáciou SPy.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.