12. 10. 2021 Accenture

V Accenture podporujú rodičov detí s poruchami pozornosti a učenia sa

Rada rodičov Accenture, ktorá dlhodobo aktívne podporuje zamestnancov – rodičov, s cieľom vytvoriť pre nich podporujúce pracovné prostredie, organizuje pravidelne podujatia pre rodičov v očakávaní narodenia bábätka, rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke (vrátane podpory oteckov na rodičovskej dovolenke), realizuje  aktivity zamerané na podporu a vzdelávania rodičov v oblasti partnerského života, rodičovstva, výchovy detí (vrátane rozvoja technologických zručnosti s dôrazom na bezpečnosť v online prostredí a základy programovania).  Jednou z oblastí, na ktorú sústreďujú v Accenture dlhodobo pozornosť, je aj podpora rodičov detí so špeciálnymi potrebami.

Keďže začiatok školského roka prináša so sebou veľa nových školských zážitkov, povinností, no častokrát aj výziev a náročných situácií pre pracujúcich rodičov, Rada rodičov spojila svoje sily so špeciálnou pedagogičkou, Soňou Pekarovičovou z CentrumDys a pripravila pre svojich zamestnancov sériu prednášok spojených s diskusiou o tom, ako sa venovať deťom s poruchami pozornosti a učenia sa.

Počas štyroch prednášok sa rodičia oboznámili s témami varovných signálov a príčin porúch pozornosti, diagnostiky a odbornej pomoci pri podozrení na tieto poruchy. Pozornosť bola venovaná aj emóciám, zážitkom ale aj frustrácii, hnevu a agresívnemu správaniu sa detí s poruchami pozornosti. V úzadí však nezostala ani pozitívna motivácia a sebapoznanie takýchto detí. Primárnym cieľom prednášok bolo nasmerovať rodičov k lepšiemu spoznaniu svojich detí, umožniť im zvládnuť náročné situácie spojené s týmito poruchami a inšpirovať ich v tom, ako majú k svojim deťom pristupovať a ako ich podporiť.

Podnet na spojenie sa s pani Pekarovičovou pre prípravu konceptu a realizáciu tohto programu pritom prišiel z inej iniciatívy, ktorú Accenture realizuje ako súčasť svojich aktivít s pozitívnym dopadom na komunitu, v pilieri Skills to Succeed (Zručnosti pre úspech). V rámci partnerstiev, ktoré  Accenture v rámci tohto piliera dlhodobo rozvíja, už viac ako 3 roky podporuje aj Rozbehni sa! Academy, ktorej ambíciou je rozvíjať podnikateľské zručnosti rôznych cieľových skupín.

Sona Pekarovičová sa v roku 2020 zapojila do ‘Rozbiehátora’ – podnikateľského inkubátora Rozbehni sa! Academy, so svojim nápadom na vytvorenie webstránky s videokurzami a ďalšími edukačnými materiálmi na podporu domáceho učenia sa s deťmi s poruchami pozornosti. Svoj podnikateľský nápad v inkubátore úspešne rozvinula a otestovala a aj napriek predchádzajúcej limitovanej skúsenosti s technológiami sa jej podarilo rozbehnúť vlastnú webstránku, na ktorú postupne začala pridávať obsah vo forme vzdelávacích videí pripravených vo vlastnej réžii.

Prepojenie aktivít v rámci viacerých oblastí firemnej spoločenskej zodpovednosti, ako je tomu aj v tomto prípade,  je pritom len jedným z príkladov z Accenture, ktorý demonštruje synergiu a prínosy takéhoto prístupu.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.