26. 06. 2019 Accenture

V Accenture pootvorili dvere do IT sveta pre deti z detského domova

Schopnosť porozumieť digitálnym technológiám sa stáva základom budúceho úspechu v akomkoľvek povolaní, pričom je kľúčové rozvíjať súvisiace zručnosti u všetkých detí, vrátane marginalizovaných a najzraniteľnejších skupín. Práve pre tieto skupiny môže digitálna doba predstavovať z hľadiska ich budúceho uplatnenia sa na trhu práce najväčšiu výzvu.

Accenture sa dlhodobo venuje aktivitám zameraným na budovanie tzv. „nových“ zručností pre 21. storočie u detí. Jednou z takýchto aktivít bolo nedávne podujatie pre deti z Detského domova v Kolárove. Accenture zorganizovalo toto podujatie v spolupráci s OZ Kukučky, ktoré dlhodobo pomáha deťom pri príprave na ich budúci život mimo detského domova.

Počas jedného dňa, pod vedením dobrovoľníkov z Accenture, si deti na stránke Code.org vytvorili svoju prvú hru. Spolu 20 detí vo veku od 7 až po 18 rokov aj so svojimi hosťovskými rodinami si takto vyskúšalo blokové programovanie, v ktorom sa „programuje“ pomocou blokov s napísanými jednoduchými príkazmi. Takéto programovanie je pre deti nielen zábavou, ale zároveň im pomáha rozvíjať ich logické a algoritmické myslenie, schopnosť riešiť problémy aj kreativitu. Všetko sú to zručnosti potrebné nielen pre široké spektrum povolaní, ale aj pre bežný život.

Potrebu venovať sa deťom v tejto oblasti potvrdzuje aj spätná väzba jednej z účastníčok podujatia:

Ja som sa na kurz pozerala najmä očami chlapcov (8 a 12 rokov), ktorých som mala na víkend a ktorým som pomáhala. Obaja veľmi zlatí a šikovní – obaja v osobitnej škole, do ktorej podľa môjho názoru bohužiaľ nepatria. Títo chalani od svojho okolia počúvajú, že na to nemajú, že sú hlúpi „osobitniari“ a toto sa im postupne vrýva do mysle a začínajú tomu veriť. Predstavte si to nadšenie, keď zistili, že sú schopní pochopiť zadanie a plniť úlohy. Celý zvyšok víkendu mi o tom rozprávali a uisťovali sa, že im to naozaj išlo a že to naozaj zvládli a že teda nie sú hlúpi. To sebavedomie, čo im to dodalo, je na nezaplatenie. Takže ešte raz ďakujeme za Váš čas a energiu, deti to obohatilo aj v takýchto okom neviditeľných oblastiach.