14. 02. 2020 Accenture

V Accenture privítali deti svojich zamestnancov v inovačnom centre

Rada rodičov Accenture na Slovensku, ktorá pôsobí na dobrovoľníckom princípe už štyri roky, zorganizovala pre deti svojich zamestnancov už druhý ročník podujatia, na ktorom si deti mohli vyskúšať mnoho inovácií, ktoré momentálne určujú trend na trhu s technologickými novinkami.

Podujatie sa konalo v inovačnom centre Accenture a zúčastnilo sa ho 40 detí zamestnancov spoločnosti vo veku 7-15 rokov. Deti mali možnosť vyskúšať si virtuálnu realitu a preniesť sa tak do vesmíru, praveku, prípadne si zajazdiť na horskej dráhe. Taktiež spoznali, čo umožňuje rozšírená realita, rozpoznanie hlasu, video analytika a naprogramovali si robota.

Deti si z podujatia odniesli veľa príjemných zážitkov a zároveň spoznali prostredie a nástroje, s ktorými sa ich rodičia v práci stretávajú. Nadšenie detí potvrdilo zmysluplnosť venovania pozitívnej energie a času organizovaniu obdobných aktivít.

Rada rodičov v Accenture sa zameriava nielen na deti svojich zamestnancov, ale aj na samotných zamestnancov – rodičov, a to podľa aktuálnych potrieb a preferencii rodičovskej komunity. Organizuje rôzne podujatia a workshopy na témy blízke problematike rodičovstva a na rozširovanie rodičovských zručností. Napríklad v oblasti psychológie organizuje Rada prednášky a stretnutia s detskými psychológmi na témy blízke rodine, výchove a rozvoju detí, populárne sú aj stretnutia na výmenu skúsenosti oteckov na materskej/rodičovskej dovolenke. Navyše sa  pravidelne organizujú stretnutia pre budúcich rodičov alebo rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke, ktorých cieľom je oboznámenie zamestnancov s aktuálnou situáciou v spoločnosti, s rodičovskými benefitmi, ako aj s povinnosťami v súvislosti s odchodom/návratom z materskej/rodičovskej dovolenky.

V oblasti technológií sa Rada zameriava na rozšírenie informačnej základne o bezpečnosti detí vo virtuálnom svete a školenia blokového programovania, ktoré rodičia môžu následne naučiť svoje deti. V najbližších mesiacoch preto plánujú zorganizovať školenie blokového programovania s využitím stránky Code.org, ktorú veľmi úspešne školia dobrovoľníci spoločnosti v rámci programu Digital Skills, školenie programovania v nástroji Scratch, ako aj školenie s využitím programovateľného hardvéru – micro:bitov. Navyše plánujú zopakovať aj školenie prvej pomoci pre deti, ktoré sa v minulosti stretlo s veľmi pozitívnou odozvou.

Vedenie firmy aktívne podporuje činnosť Rady rodičov, pretože mu záleží na tom, aby spoločnosť Accenture bola firmou priateľskou ku všetkým skupinám svojich zamestnancov. Inkluzívny a  rodičov podporujúci prístup spoločnosti má samozrejme pozítívny dopad na ich lojalitu, spokojnosť a angažovanosť.

 

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.