10. 07. 2019 U. S. Steel Košice

V U. S. Steel Košice sa začal devätnásty ročník Letnej stáže 2019

Spoločnosť U. S. Steel Košice otvorila 1. júla 2019 pre vysokoškolákov už devätnásty ročník Letnej stáže 2019, na ktorom sa zúčastňuje bezmála štyridsať študentov štvrtých ročníkov z viacerých fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika Košice a ďalších vysokých škôl.

Stážisti, dvadsaťsedem z nich už absolvovalo vo fabrike celoročnú prax,  majú pred sebou dva prázdninové mesiace vyplnené nielen prácou pod dohľadom mentora na pridelenom pracovisku, či už na predaji, ľudských zdrojoch, nákupe, finančnom úseku, environmente, informačných technológiách, inžinieringu a inováciách, v prvovýrobe, valcovniach alebo v divíznych závodoch podpory výroby. Organizátori pre nich pripravili zaujímavý tréningový program zameraný na rozvoj prezentačných zručností a pracovnej etiky, tímovej práce, riešenie problémov a rozhodovanie, či na prípravu na prijímací pohovor. Všetko naučené si na záver, ako sa už stalo dobrým zvykom, overia stážisti, rozdelení do skupín, na riešení prípadovej štúdie.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.