26. 08. 2019 METRO Cash & Carry SR

Veľkoobchod a kuchári podpísali memorandum o neplytvaní potravinami

Maximálne využívanie potravín, znižovanie odpadu a ešte väčšia zodpovednosť voči zákazníkom. To je obsahom memoranda, ktoré podpísali veľkoobchod METRO, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov (SZKC), a ku ktorému sa môžu prihlásiť ďalší podporovatelia rešpektujúci filozofiu zero waste. Odborným garantom memoranda je Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN).

Memorandum sa snaží upozorniť na to, ako ľudia zaobchádzajú s potravinami. Napríklad, ročne obyvatelia Slovenska vyprodukujú až takmer dva milióny ton komunálneho odpadu, pričom až 45 percent z neho by sa mohlo skompostovať. Vyhadzovanie potravín sa stalo bežnou súčasťou životov.

Preto memorandum vytýčilo päť základných princípov, ktoré sú pri zmene dôležité. Je to jednak rešpektovanie človeka a jeho zdravia, využívanie kvalitných potravín od lokálnych výrobcov, šírenie potravinovej solidarity, rozumné zaobchádzanie s potravinami vrátane recyklácie a kompostovania.

„Toto memorandum je len malým krokom na dlhej ceste, po ktorej sme sa rozhodli vydať. Veríme, že sa k veľkoobchodu METRO a Slovenskému zväzu kuchárov a cukrárov, ktorí memorandum podpísali ako prví, pripoja aj ďalší – profesionáli zo segmentu  HORECA a maloobchodu tvoriaci gro našich zákazníkov, ďalšie profesijné zväzy  či  široká verejnosť.  Bolo by skvelé, ak by si myšlienku zero waste osvojilo čo najviac prevádzok aj bežných ľudí,“ uviedla po podpise memoranda konateľka spoločnosti METRO Cash & Carry SR Yuliia Pylypenko.

Súčasťou memoranda je aj záväzok, že sa k nemu počas najbližšieho roka pripojí minimálne 100 podporovateľov nielen z radov HORECA profesionálov. „Verím, že toto memorandum nájde čo najširšiu podporu u ľudí, ktorí si uvedomujú dôležitosť maximálnej využiteľnosti potravín, potravinovej solidarity a spoločnosti bez odpadov. Pridať sa k nemu bude čoskoro možné na stránke www.metro.sk. Zoznam signatárov sa bude priebežne aktualizovať,“ vyhlásila Zuzana Dúžeková, generálna tajomníčka Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

Na slávnostnom podujatí sa okrem podpisu memoranda uskutočnil aj krst prvej kuchárskej knihy na Slovensku, ktorá sa riadi princípmi zero waste, s názvom Do poslednej omrvinky. Jej autormi sú Vojto Artz, šéfkuchár METRO a zároveň prezident SZKC, a foodblogerka Lucia Grigová.

„Verím, že táto kniha nebude len ďalšou položkou v knižnici. Chceme ňou inšpirovať nielen domácnosti a profesionálnych kuchárov k zmene myslenia, a nakoniec aj k zodpovednému správaniu sa k prostrediu. Aj táto kniha je dôkazom, že to s agendou zero waste myslíme skutočne vážne,“ uviedol Vojto Artz.

METRO podpisom memoranda a krstom knihy nekončí, práve naopak. Na nadchádzajúce obdobie už teraz chystá ďalšie aktivity na podporu udržateľnosti. Postupne pridáva do predajní nový ekologický sortiment, čapovanú drogériu či kompostovateľný riad. Jeho predstavitelia sa budú takisto zúčastňovať rôznych podujatí a hovoriť o dôležitosti princípov zero waste.