20. 12. 2019

Veolia spríjemnila vianočné sviatky 400 seniorom v Bratislave a Košiciach

Zamestnanci skupiny Veolia Energia Slovensko spolu s  Nadáciou Veolia Slovensko splnili skromné vianočné priania ľuďom, ktorí nemajú blízku rodinu a Vianoce sú pre nich ťažším a smutnejším obdobím. Prostredníctvom projektu Stromček prianí vianočnými darčekmi potešili 176 seniorov z Domova dôchodcov pri kríži v bratislavskej Dúbravke a 229 seniorov zo Špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov Arcus v Košiciach.

Ďakujeme všetkým zamestnancom spoločnosti Veolia Energia Slovensko a predovšetkým vedeniu za to, že ani oni, popri svojej náročnej a zodpovednej práci nezabúdajú, že Vianoce nie sú len o detskej radosti, ale aj o radosti ľudí v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, ktorí veľakrát nemajú nikoho, kto by si na nich spomenul. Sme veľmi vďační za to, že nás oslovili a urobili našim seniorom Vianoce výnimočné a radostné“, vyjadrila sa riaditeľka dúbravského Domova pri kríži, pani  Janka Dudoňová.

Ďalšie zariadenie pre seniorov, ktoré zamestnanci navštívili bolo Arcus v Košiciach. Stretnutie prebiehalo v príjemnej vianočnej atmosfére a seniori sa darčekom veľmi potešili. Vianoce sú obdobím, kedy by mal každý človek cítiť, že nie je na svete sám. Zamestnanci Veolie tak vniesli do sŕdc starších ľudí v zariadení radosť a potešenie.

Vo Veolii pravidelne organizujeme charitatívne aktivity. Tento rok sme sa rozhodli v rámci projektu Stromček prianí obdarovať vianočnými darčekmi starších ľudí v domovoch dôchodcov v Bratislave a v Košiciach. Boli sme milo prekvapení, s akými skromnými vianočnými želaniami sa na nás obrátili a verím, že sa nám spoločne s našimi zamestnancami podarilo skrášliť vianočné sviatky“, dopĺňa Peter Dobrý, generálny riaditeľ spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. a predseda správnej rady Nadácie Veolia Slovensko.

Peter Dobrý, generálny riaditeľ spoločnosti Veolia Energia Slovensko a predseda správnej rady Nadácie Veolia Slovensko (vpravo), pri odovzdávaní vianočných darčekov v Domove dôchodcov pri kríži v bratislavskej Dúbravke