19. 08. 2022 VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Viac ako 500 detí z Ukrajiny navštevuje letné tábory spolu so slovenskými deťmi vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci mimoriadnej grantovej výzvy vyčlenila 15 000 eur s cieľom pomôcť s integráciou ukrajinských detí prichádzajúcich na Slovensko v dôsledku vojnového konfliktu. Z množstva prihlásených projektov napokon komisia vybrala dve organizácie - Dramacentrum EDUdrama, o.z, a Spišskú katolícku charitu. Ďalších 5 000 eur dostala organizácia DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, ktorá zabezpečuje výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných prázdnin pre všetky deti z veľkokapacitného zariadenia v Gabčíkove. Počas leta tak môže zažiť príjemné a bezpečné chvíle viac ako 500 detí z Ukrajiny spoločne so slovenskými rovesníkmi.

Od začiatku vojny sme v rámci mimoriadnej podpory vyčlenili viac ako 250 000 eur na rôzne podporné aktivity pre ľudí zasiahnutých vojnou, ktorí našli dočasné útočisko na Slovensku. Medzi strategické oblasti podpory našej Nadácie patrí dlhodobo oblasť vzdelávania a inklúzie, preto sme sa prirodzene zamerali práve na pomoc s integráciou ukrajinských detí na Slovensku,“ uviedla Lenka Michálik Holešová z Nadácie Volkswagen Slovakia. Takto vznikol aj grantový program Inklúzia pre deti z Ukrajiny. „Letné obdobie je pre mladých ľudí prirodzene časom oddychu a zážitkov. Tento rok však namiesto toho zažívajú  neistotu v novej krajine, ďaleko od svojej rodiny a priateľov. Letné tábory sú príležitosťou, aby aspoň na chvíľu mysleli na iné veci a načerpali nové, pozitívne zážitky.“ Významným aspektom je aj možnosť bližšie spoznať našu krajinu, kultúru a nájsť si na Slovensku nových priateľov.

Projekt Spišskej katolíckej charity začal prvým turnusom v druhej polovici júla a do konca leta zrealizujú animátori ešte ďalšie štyri turnusy. Dôležitou súčasťou táborov je realizačný tím zložený z odborného dozoru, animátorov a aj dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú nielen s bohatým programom, ale aj s jazykovými bariérami. Jednou z nich je aj Slovenka Mária, vedúca turnusu, ktorá o tábore hovorí: „Deti spoznávajú jednu aj druhú kultúru, navzájom sa obohacujú a odovzdávajú si pravidlá rôznych hier a voľnočasových aktivít. Veľmi prirodzene medzi sebou vytvárajú priateľstvá. Keďže postavenie ukrajinských detí je náročné, rovesníci zo Slovenska im pomáhajú a obe strany sa takto učia byť trpezlivé a vnímavé.“ Animátorka Veronika doplnila: „Pre mňa bolo najsilnejšie zistenie, aké dokáže byť detstvo úžasné v tom, že môže byť akákoľvek bariéra, deti sa však dokážu dorozumieť, pomôžu tam, kde je potrebné pomôcť, nebojujú medzi sebou ani o výhody ani o postavenie.“ Deťom sa najviac páčia výlety, tematické hry a tvorivé aktivity. Malý účastník Félix ocenil, že sa „naučili triediť odpad a niečo po ukrajinsky.“ Katka sa zasa tešila zo zlepšenej kondičky.

Animátori z organizácie DOMKA už niekoľko mesiacov poskytujú pre 300 detí a mladých ľudí v ubytovacom zariadení v Gabčíkove komplexné voľnočasové aktivity. Veľkou výzvou bolo zabezpečenie letných aktivít, kedy deti prirodzene túžia po rôznych zážitkoch. „Veľmi si vážime podporu z Nadácie Volkswagen Slovakia, vďaka ktorej môžeme vytvárať bezpečné a atraktívne leto pre deti, ktoré zažili nepredstaviteľné veci. Je to pre nich okrem vytúženého relaxu zároveň príležitosť získať nové vzťahové väzby, ukotviť sa v novom prostredí a súčasne sa tak popri hrách a športoch pripraviť aj na blížiaci školský rok,“ uviedla Zuzana Martišková, koordinátorka letných aktivít z organizácie DOMKA.

Zameranie na osobnostný rozvoj v neformálnom prostredí spája všetky tri podporené projekty. Dramacentrum EDUdrama v tomto kontexte využíva pri práci s ukrajinskými a slovenskými deťmi a mladými programy postavené na zážitku „tu a teraz“, podporujúce empatiu a toleranciu. V čase letných prázdnin zažilo 20 detí z Ukrajiny a 5 zo Slovenska literárno-dramatický tábor, ktorý bude plynulo pokračovať aj v školskom roku 2022/2023. „Deti mali možnosť zažiť týždeň plný hier, súťaží a divadla. Vďaka lektorom, hercom, režisérom, výtvarníkom a kope dobrovoľníkov sa deti ocitli v rôznych svetoch. Vyskúšali si kamarátstvo aj napriek prekážkam, oživili príbehy, vyskúšali rôzne prostredia, ale hlavne sa presvedčili, že v každom svete žijú deti, ktoré sa chcú učiť a hrať, nech hovoria akýmkoľvek jazykom. Situácie, ktoré si spolu zažili, ich učili nielen spoznávať iný jazyk a kultúru, ale spoločne hľadať cesty, ako sa veci dajú. Každý deň pre ne pripravili program dve ukrajinské lektorky v spolupráci s Dramacentrom EDUdrama, Divadlom Veteš, Divadlom Fí a Féder Teáter,“ priblížila Veronika Kořínková.

Formou dramatických a pohybovo-priestorových hier, výtvarných a tanečných aktivít, storytellingu a workshopov prebieha učenie sa prostredníctvom zážitku. Upevňuje vlastnú identitu, rozvíja prezentačné a komunikačné zručnosti, eliminuje konflikty prameniace z nedorozumení vyvolanými rôznymi komunikačnými štýlmi, kultúrnymi pozadiami a hodnotovými systémami. Cieľom je nielen ponúknuť deťom bezpečný priestor na rozvoj a sebarealizáciu, či možnosť prenesenia sa do fantázie, ale aj rozvoj ich komunikácie a pomoc pri integrácii v novej, cudzej krajine. Možnosť pripraviť sa na situácie, ktoré ich môžu stretnúť a vytvoriť nové dlhodobé priateľstvá spojené prácou na spoločnej veci.

V lete pripravila Nadácia Volkswagen Slovakia aj ďalšiu výzvu na podporu inkluzívnych aktivít. Organizácie, združenia či školy, ktoré pomáhajú deťom z Ukrajiny, sa môžu zapojiť do súťaže na Facebookovom profile nadácie (https://www.facebook.com/NadaciaVolkswagenSlovakia).

Do 19. augusta je možné napísať do komentárov inšpirácie na aktivity s deťmi. Na konci súťaže bude vybraných 10 organizácií, ktoré od Nadácie Volkswagen Slovakia získajú 10 ks slovensko-ukrajinských slovníkov.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.