31. 03. 2021 Accenture

Virtuálni dobrovoľníci z Accenture zmapovali územia Afriky pri príležitosti Medzinárodného dňa žien

Spoločnosť Accenture dlhodobo motivuje svojich zamestnancov k virtuálnemu dobrovoľníctvu a aktívne podporuje niekoľko iniciatív, do ktorých sa virtuálni dobrovoľníci môžu priebežne zapájať.

Medzi tradičné aktivity virtuálneho dobrovoľnícke patria už niekoľko rokov realizované preklady stránky Code.org z angličtiny do slovenčiny, ktoré umožnili rozšírenie tohto inovatívneho nástroja na výučbu programovania na slovenské školy. V poslednom roku sa rozšírila aj účasť na projektoch, ktoré fungujú na príncípoch tzv. občianskej vedy (Citizen Science) ako Zooniverse alebo Globe Observer.

Obľúbené sú aj aktivity pre medzinárodnú neziskovú iniciatívu Missing Maps, ktorej cieľom je zmapovať najzraniteľnejšie miesta v rozvojom svete. Vďaka dátam z digitálnych máp, vytvorených virtuálnymi dobrovoľníkmi z celého sveta, sa pomáhajúce organizácie môžu dostať k ľuďom v nezmapovaných územiach a poskytnúť im humanitárnu pomoc, čo je dôležité najmä v prípade prírodných či iných katastrof.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zorganizovali v Accenture na Slovensku virtuálne dobrovoľnícke podujatie “Mapaton”. Jeho cieľom bolo pomôcť zmapovať dva zatiaľ nezmapované regióny v africkej Zambii. Tieto územia neboli vybrané náhodne. Úsilie dobrovoľníkov bolo zamerané práve na ženy, keďže Zambia má aj kvôli nedostupnosti zdravotnej starostlivosti jednu z najväčších mier úmrtnosti žien pri pôrodoch (cca 213 úmrtí na 100 000 pôrodov).

V rámci Mapatonu účastníci dostali krátku úvodnú informáciu o projekte Missing Maps a praktickú ukážku ako “mapovať“. Počas podujatia sa im podarilo zmapovať takmer 1000 budov a 46 km ciest, pričom mnohí s mapovaním pokračujú aj naďalej vo svojom voľnom čase.  V kontexte pandémie Covid-19, kedy sú iné formy firemného dobrovoľníctva limitované, je virtuálne dobrovoľníctvo efektívnou alternatívou k tradičnému dobrovoľníctvu.