11. 06. 2019 O2 Slovakia SOITRON

Vítame nových členov BLF – O2 a Soitron

Business Leaders Forum sa v utorok 11. júna rozrástlo na 44 členov. Do združenia firiem, ktorých cieľom je, aby biznis za niečo stál, sa pridali O2 a Soitron.

Spoločnosť O2 prišla na trh vo februári 2007 ako tretí operátor. Od začiatku svojho pôsobenia prináša otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu a s jednoduchým portfóliom produktov sa snaží systematicky meniť pravidlá mobilnej komunikácie. „Hodnoty férovosti, jednoduchosti a transparentnosti sú hodnotami, ktoré by podľa nášho názoru mali presahovať aj oblasť podnikania, a preto sa ich snažíme presadzovať aj celospoločensky,“ hovorí šéfka komunikácie O2 Tereza Molnár.

Firme sa aj pri počte 700 zamestnancov darí udržať unikátnu start-upovú kultúru a priateľskú a neformálnu atmosféru. Medzi benefitmi, ktoré ponúka, je aj možnosť čerpania neobmedzeného dodatočného voľna po vyčerpaní dovolenky (O2 Prázdniny) či bezplatné právne, finančné, psychologické a wellbeing poradenstvo.

Prostredníctvom Férovej Nadácie O2 dlhodobo podporuje projekty v oblasti inovatívneho vzdelávania a formovania kritického myslenia mladej generácie. „Osobitné miesto majú u nás projekty šíriace hodnoty, v ktoré aj my veríme, ako sú sloboda, demokracia, ľudské práva. V rámci dlhodobého projektu 17. november preto kladieme špeciálny dôraz na neustále pripomínanie slobody,“ dopĺňa Tereza Molnár.

Neformálnu atmosféru a približne rovnaký počet zamestnancov ako O2 má i stredoeurópsky integrátor Soitron, ktorý pôsobí na IT trhu už viac ako 27 rokov. Slovenská firma, ktorá začínala ako typický garážový start-up, má dnes pobočky vo viacerých európskych krajinách. Svojim klientom ponúka produkty a služby v oblasti IT infraštruktúry, komunikačných a cloudových riešení, aplikácií, bezpečnosti, IT služieb a outsourcingu, robotizácie a automatizácie procesov či IT poradenstva.

Dlhodobo investujeme do vzdelávania, pretože odborný rozvoj, či rozvoj zručností považujeme v IT biznise za nevyhnutnosť,“ hovorí HR manažér Andrej Sántai. V Soitrone sú pyšní na nízku fluktuáciu zamestnancov, dôraz sa kladie na flexibilitu v práci aj zapájanie zamestnancov do chodu firmy. Každé 4 mesiace výkonný riaditeľ pripraví prezentáciu o aktuálnych projektoch a hospodárskych výsledkoch, ktorá má oficiálne názov „coffee talk“. Zamestnanci  radi využívajú možnosť opýtať sa čokoľvek, čo ich zaujíma. Cieľom firmy je aj každoročne zvyšovať počet kolegov, ktorí sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít.

Nových členov BLF schválila dvojtretinová väčšina členskej základne združenia na výjazdovom networkingovom stretnutí, ktoré sa na pozvanie ZSE konalo v priestoroch Elektrárne Piešťany v utorok 11.júna. Business Leaders Forum sa tak rozrástlo na 44 členských firiem.