16. 06. 2020 VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Volkswagen Slovakia pomáha v boji proti epidémii koronavírusu

Výrobná spoločnosť Volkswagen Slovakia sa počas epidémie koronavírusu a odstávky výroby angažovala v dobročinnej oblasti. V spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia poskytla pomoc tým najzraniteľnejším v hodnote vyše 80-tisíc eur a zároveň sa podieľala aj na zhotovovaní ochranných štítov pre zdravotníkov.

„Našu spoločenskú zodpovednosť si v týchto náročných časoch uvedomujeme ešte silnejšie ako inokedy. Naším poslaním je podporovať ľudí a projekty, ktoré stoja na okraji záujmu spoločnosti. Preto sme sa rozhodli vyčleniť finančné prostriedky nadácie aj na boj proti pandémii koronavírusu a pomôcť tým najzraniteľnejším,“ uviedol Sebastian Krapoth, člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagen Slovakia a predseda správnej rady Nadácie Volkswagen Slovakia.

V rámci pomoci v boji proti epidémii koronavírusu sa spoločnosť Volkswagen Slovakia spolu s Nadáciou rozhodli sústrediť na najzraniteľnejšie a najohrozenejšie skupiny obyvateľov. Jedným z projektov bol grantový program Rúška pomoci, ktorý využilo 15 chránených dielní. Spod ich šikovných rúk vyšli vďaka tejto aktivite tisícky rúšok, ktoré sa ďalej rozdávali seniorom v okolí, nemocniciam a zariadeniam sociálnej starostlivosti, rodinám v hmotnej núdzi či ľuďom v marginalizovaných komunitách. „Chránené dielne dostala koronakríza do zložitej situácie, keď kvôli poklesom tržieb i obmedzeniam vo výrobe bojovali o prežitie. Vďaka finančnej podpore vo výške 50-tisíc eur udržali prácu pre svojich zamestnancov a klientov a zároveň vyrábali toľko potrebné a v tom čase nedostatkové rúška,“ uviedla Alexandra Pappová z Nadácie Volkswagen Slovakia.

Ďalšia pomoc – v podobe zakúpenia intervenčných pomôcok v hodnote  20-tisíc eur – smerovala do zariadení sociálnych služieb. V spolupráci s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike sa pomohlo včas zabezpečiť 444 zariadení sociálnych služieb ochrannými pomôckami – overalmi, respirátormi, rúškami, ochrannými čiapkami či návlekmi na topánky. Sociálni pracovníci poskytujú v týchto zariadeniach starostlivosť vyše 10-tisíc klientom. V prípade, že sa vyskytne v jednom z nich podozrenie na nákazu COVID-19, potrebuje sociálny pracovník iba na prácu s jedným klientom s podozrením až päť sád pomôcok denne.

Slovenský Červený kríž robí spolu so zdravotníckymi pracovníkmi, orgánmi verejnej správy, samosprávy a ďalšími organizáciami všetko pre zmierňovanie dopadu pandémie koronavírusu na tých najzraniteľnejších. Aby v tom mohol naďalej pokračovať, Nadácia prispela sumou 10-tisíc eur na obnovu vybavenia humanitárneho stanu vrátane elektrocentrály,  poľných lôžok, diek a spacích vakov či úložných a prenosných boxov na materiál, ako aj na zakúpenie technického vybavenia, odevov a ochranných osobných prostriedkov potrebných pre pracovníkov a dobrovoľníkov v teréne.

Zamestnanci Volkswagen Slovakia sa snažili zužitkovať svoje poznatky a dlhoročné skúsenosti pre dobrú vec, vďaka čomu dokázali rýchlo, jednoducho a efektívne zaobstarať chýbajúce ochranné štíty pre ľudí v prvej línii, konkrétne pre zdravotníkov. Pracovníkom z pilotnej haly sa podarilo pripraviť 800 ochranných štítov pre nemocnice a ďalšie aj pre zamestnancov výrobného závodu. Tieto praktické a nedostatkové ochranné pomôcky potešili personál v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, Národnom onkologickom ústave, na Klinike infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice v Bratislave, v Národnom ústave detských chorôb a v Univerzitnej nemocnici Martin.