30. 01. 2023 Všeobecná úverová banka

VÚB banka a ZMOS poznajú potreby obcí do detailov

VÚB banka a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) opäť podpísali Zmluvu o spolupráci a partnerstve. Tým potvrdili túto výnimočnú kooperáciu už šiesty rok po sebe.

VÚB takýmto spôsobom zdôrazňuje záujem o ešte užšiu spoluprácu so samosprávami a jej rozšírenie pri financovaní a poskytovaní ďalších bankových služieb pre mestá, obce, vyššie územné celky, ich rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj ich obchodné spoločnosti, ktorá je jednou z dôležitých oblastí pôsobenia banky. Medzi jej klientov dnes patrí viac ako 2000 samospráv Slovenska.

„So ZMOS máme veľmi dobrú dlhodobú spoluprácu. Rozhodli sme sa preto v tomto partnerstve ďalej pokračovať a naďalej byť súčasťou najdôležitejších aktivít združenia. Zároveň nám to umožňuje priamo komunikovať s mestami, obcami a ich organizáciami, hovoriť s nimi o ich konkrétnych potrebách a požiadavkách. Taktiež veľmi oceňujeme, ako sa naše samosprávy popasovali s pandémiou a toto náročné obdobie zvládli bravúrne,“ uviedol Andrej Viceník, vrchný riaditeľ firemného bankovníctva a člen predstavenstva VÚB banky.

ZMOS združuje 2785 miest, obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc, teda viac ako 95 % všetkých samospráv na Slovensku. Väčšina z nich v rôznom rozsahu a intenzite už s VÚB spolupracuje. „Vážime si dôveru VÚB. Máme za sebou dlhé roky spolupráce, a verím, že ďalšie roky spoločných úspechov sú pred nami. Som veľmi rad, že ZMOS je silný a zároveň dôveryhodný partner, čo dokazuje aj spolupráca s tak významnou finančnou inštitúciou,” dodal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.