03. 07. 2019 Všeobecná úverová banka

VÚB banka: Bojujme spolu proti znečisteniu ovzdušia

VÚB banka nie je priamym znečisťovateľom životného prostredia, to však neznamená, že jej na našom okolí nezáleží. Prijíma rôzne opatrenia na jeho ochranu a každoročne sa zapája aj do Svetového dňa životného prostredia, ktorého tohtoročnou témou bol boj proti znečisteniu ovzdušia. Keďže si VÚB banka uvedomuje závažnosť momentálnej situácie, pripravila pri tejto príležitosti pre svojich zamestnancov niekoľko zaujímavých aktivít.

Správať sa rozumne k našej matke Zemi by sme mali počas celého roka. Avšak v jeden deň si všetci na celom svete pripomíname dôležitosť ochrany životného prostredia. Týmto dňom je 5. jún – Deň životného prostredia. VÚB banka si uvedomuje, že jeden deň ani zďaleka nestačí. Preto sa tejto problematike venovala niekoľko týždňov.

Začiatkom mája banka vyzvala svojich zamestnancov, aby sa aj tento rok zapojili do kampane Do práce na bicykli a pridali sa tak k tisícom obyvateľov Slovenska. V rámci výzvy boli zamestnanci informovaní o zámere tohto výnimočného projektu, dozvedeli sa o výhodách dopravy na 2-kolesovom ekologickom tátošovi a možnosti zapojiť sa do súťaže. Do projektu Do práce na bicykli sa zapojilo celkovo 27 zamestnancov VÚB a podarilo sa im prispieť k ušetreniu cca 330 tis. CO2.

Pri tejto príležitosti bola zamestnancom pripomenutá možnosť bike-sharingu na centrále VÚB v Bratislave, ktorá sa doteraz teší veľkej obľube. Tento jednoduchý a ekologický spôsob dopravy na stretnutia či obedy si pochvaľujú nielen cyklisti, ktorí využívajú tento dopravný prostriedok pravidelne, ale aj tí, ktorí výhody bicyklovania zatiaľ len objavujú.

Záujem aj o priame zlepšovanie životného prostredia dokázali zamestnanci VÚB aj počas aktivity Naše mesto. 7. júna sa zapojili do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku, ktoré organizuje Nadácia Pontis. Bratislavskí bankári sa v Prüger-Wallnerovej záhrade doslova potrápili s obrovskými nánosmi náletovej vegetácie a invazívnych rastlín, suchými konármi, ale aj odpadom, ktorý bol do areálu nelegálne navozený. Zamestnanci z okolia Banskej Bystrice upratovali a zveľaďovali parčík Na Karlove, čím podali pomocnú ruku Banskobystrickému okrášľovaciemu spolku. Tím z Prešova sa spojil, aby pomohol organizácii Rákociho cesta s revitalizovaním hradu Šebeš, kde vyčistili jeho okolie od odpadu.

V rámci kampane k Dňu životného prostredia sa vo VÚB zamerali na informovanie zamestnancov o momentálnom stave a nepriaznivom vývoji znečistenia ovzdušia či o tipoch na správanie sa, ktoré vie pomôcť zlepšiť tento stav. Keďže textilná výroba, ako jedno z najznečisťujúcejších odvetví, vyprodukuje viac emisií ako medzinárodné lety a námorná doprava dokopy, kampaň bola zameraná sa na toto odvetvie a jeho dopad.

Pre zamestnancov bola pripravená súťaž o ekologické tašky Dorka bags, ktoré vyrobili ženy z krízových centier Dorka z reklamných banerov VÚB banky. Pre informovanie zamestnancov, ale napokon aj širokej verejnosti, o možnosti zakúpiť si tieto špeciálne tašky na e-shope, pripravila VÚB banka komunikáciu nielen na centrále, ale aj na 30 pobočkách po Slovensku.

Súčasťou kampane k Dňu životného prostredia bola aj prednáška pre zamestnancov centrály na tému zodpovedného nakupovania. Lektorka zamestnancom priblížila aká môže byť móda a textilný priemysel nebezpečný pre našu planétu a že momentálne nastavenie je dlhodobo neudržateľné. Tiež sa mali možnosť dozvedieť viac o alternatívnych spôsoboch oživenia šatníka a momentálnom celosvetovom trende – SWAPe.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.