27. 10. 2019 Všeobecná úverová banka

VÚB banka: Drží krok s dobou a neustále sa vzdeláva

Zamestnancom VÚB banky nie je ľahostajný udržateľný rozvoj a zdravý vzťah medzi prírodou a spoločnosťou. Z uvedeného dôvodu sa na ústredí VÚB banky konala prednáška o cirkulárnej ekonomike. O téme budúcnosti prišiel porozprávať pán Massimiano Tellini, ktorý pôsobí na centrále Intesa Sanpaolo Innovation Center v Turíne. Prednášku otvoril a hosťa privítal sám generálny riaditeľ, pán Alexander Resch.

Účastníci sa dozvedeli, na akom princípe funguje cirkulárna ekonomika, prečo je dôležité začať myslieť týmto smerom a ako touto témou žije ich materská firma Intesa Sanpaolo. Pán Tellini hovoril o tom, aký dopad bude mať zavedenie cirkulárnej ekonomiky na VÚB banku z pohľadu investícii, úspor a celkového rastu. Zamestnanci mohli ľahšie pochopiť tému prostredníctvom zrozumiteľného a jednoduchého obrázku:

 

Samotných organizátorov a pána Telliniho prekvapila zaangažovanosť na danú tému a trefné otázky zo strany účastníkov. VÚB banka plánuje aj do budúcnosti vzdelávať svojich zamestnancov na rôzne zaujímavé témy zo sveta biznisu, recyklácie a odpadového hospodárstva, a samozrejme zaradiť túto dôležitú spoločensko-environmentálnu tému do svojich biznis aktivít.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.