20. 09. 2022 Všeobecná úverová banka

VÚB banka podporuje projekt Inspiring girls

Inspiring girls je jedinečný program, ktorý prepája dievčatá v školách s inšpiratívnymi ženami. Dievčatá tak prichádzajú do kontaktu s pozitívnymi ženskými vzormi a učia sa, že ich život a kariéru neurčujú rodové stereotypy, ale ich vlastné ambície, sny a práca na sebe. Preto sa VÚB banka rozhodla, že tento medzinárodný program prinesie aj na Slovensko. Tento projekt zastrešuje o.z. Ženský algoritmus vďaka finančnej podpore VÚB banky.

Inspiring Girls International založila v roku 2016 právnička Miriam González Durántez s cieľom podporiť ambície mladých dievčat na celom svete a prepojiť ich s inšpiratívnymi ženami vo svojej krajine. Inšpiratívne ženy môžu byť vzorom pre novú generáciu dievčat. Vďaka programu si môžu dievčatá (aj chlapci) vypočuť na školách príbehy žien, ktoré majú úspešnú kariéru a niektoré možno aj neštandardné povolanie. Dievčatá potrebujú spoznať inšpiratívne ženy z rôznych oblastí, aby videli, že si môžu vyberať z množstva kariérnych možností. Najlepší spôsob, čo môžu dosiahnuť, je ukázať im pozitívny príklad – „leading by example“. Vďaka projektu Inspiring Girls Slovakia sa dievčatá dozvedia o celom spektre kariérnych možností a inšpirujú sa, aby mierili skutočne vysoko.

Bezplatné a interaktívne prednášky s inšpiratívnymi ženami prebiehajú na školách, pretože práve tieto inštitúcie spájajú úspešné Slovenky z oblasti vedy, biznisu, technológie a spoločenského života. Cieľovou skupinou sú dievčatá (ale aj chlapci) vo veku od 10 do 16 rokov. Zameranie na túto vekovú kategóriu nie je náhodné. Na základe výskumu sa zistilo, že až dievčatám vo veku 8-14 rokov klesá sebavedomie až o 30%, preto je dôležité im práve v tomto veku pripomenúť, že môžu dosiahnuť všetko, po čom túžia. Tento program im s láskou a nenásilne ukazuje, čo všetko by mohli robiť a dokázať.

Slovensko je už 30-tou krajinou zapojenou do programu. Viac sa o projekte Inspiring girls Slovakia dočítate na oficiálnej web stránke tu: https://www.inspiring-girls.sk/.