19. 03. 2020 Všeobecná úverová banka

VÚB banka pomáha Slovensku v boji proti koronavírusu

VÚB banka, ako súčasť talianskej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, veľmi citlivo vníma opatrenia proti šíreniu koronavíru, ktoré sa dotknú zdravotne i ekonomicky stoviek tisíc Slovákov. Aj preto sa pri svojej pomoci neobmedzila len na svojich klientov. Okrem toho, že klientom VÚB banky poskytla možnosť bezplatného odkladu splátok, darovala nemocnici respiračné prístroje a podporila iniciatívu #ktopomozeslovensku. Na zmiernenie dôsledkov pandémie koronavírusu tak banka doposiaľ venovala 124-tisíc eur.

Na Slovensku boli zavedené mnohé prísne opatrenia, ktoré majú zamedziť nekontrolovateľnému šíreniu koronavírusu. Zatvorené zostali všetky školy, predškolské zariadenia, maloobchodné prevádzky, bary, reštaurácie, obmedzená je aj verejná doprava. V dôsledku tejto mimoriadnej situácie príde množstvo ľudí o časť príjmov. VÚB banka sa ako prvá slovenská banka rozhodla reagovať. „Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku cítime potrebu pomôcť tejto krajine, preto sme sa rozhodli všetkým našim klientom ponúknuť, z dôvodu zníženia príjmov, možnosť bezplatného odkladu splátok na 1 až 6 mesiacov,“ uviedol generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch. Túto možnosť budú mať všetci klienti banky, ktorí čerpajú spotrebný alebo hypotekárny úver a sami si o odklad požiadajú.

Pomocnú ruku poskytla banka aj slovenskému zdravotníctvu. Skúsenosti zo zahraničia totiž ukazujú, že okrem obrovského úsilia zo strany lekárov a zdravotníkov rozhoduje aj to, koľko respiračných prístrojov majú nemocnice k dispozícii. Nadácia VÚB preto darovala Univerzitnej nemocnici Bratislava 4 život zachraňujúce prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu v hodnote 84-tisíc eur. Prístroje dokážu pomôcť pacientom so závažným respiračným zlyhaním, a to nielen v čase šírenia koronavírusu, ale aj pri širokom spektre respiračných diagnóz.

Nadácia VÚB sa spojila aj s novou iniciatívou #KtoPomozeSlovensku, ktorá pomáha slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez transparentný systém financovania. V prvej fáze darovala nadácia 40-tisíc eur na nákup dezinfekčných čističiek vzduchu a iného lekárskeho vybavenia. VÚB banka aktuálne intenzívne rieši možnosti ďalšej pomoci ako s Univerzitnou nemocnicou Bratislava, tak aj s novovzniknutou iniciatívou.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.