06. 10. 2020 Všeobecná úverová banka

VÚB banka rozbehla nový zelený koncept s názvom „Aj keď sme oranžoví, sme zelená banka“

Banková skupina patrí k svetovým lídrom, ktorí podporujú globálny prechod na cirkulárnu ekonomiku. Vo VÚB banke k enviro problematike taktiež pristupujú zodpovedne a transparentne. Z uvedeného dôvodu na kick-off ceremónií Slovakia going zero waste 25. 9. 2020 vyhlásili nový grantový program Nadácie VÚB pre Životné prostredie. Sú pripravení angažovať sa aj v iných dôležitých enviro projektoch ako 10 000 stromov pre Bratislavu či obnova Prüger-Wallnerovej záhrady. Už dlhodobo aktívne spolupracujú a podporujú enviro zmýšľajúcich partnerov, ako je organizácia PUNKT, Nová CvernovkaEkotopfilm.

VÚB sa rozhodla podporiť iniciatívu Slovakia going zero waste, ktorá sa konala v septembri 2020. Aj keď sa konferencia konala po prvýkrát v online prostredí, zámer zostal už tretím rokom rovnaký. Ako generálny partner trojdňového podujatia si uvedomujú, aké je dôležité otvárať témy bezodpadovej budúcnosti Slovenska. Vnímajú, že je konečne ten najvyšší čas sa aktívne zaoberať myšlienkou a riešeniami správneho narábania s odpadom, ochranou biodiverzity, politikami, ktoré udávajú spoločnostiam a samotným jednotlivom správny smer ako zodpovedne pristupovať k životnému prostrediu.

Nadácia VÚB podporí nové ENVIROGRANTY v celkovej sume 100 000 eur, ktoré sa rozdelia medzi 5 až 10 projektov. Výška grantu na jeden projekt je do 12 000 eur. Touto snahou chcú poskytnúť finančnú pomoc mimovládnym organizáciám, ktoré sa intenzívne venujú problémom životného prostredia a návrhu perspektívnych stratégií. Tie by mali prinášať účinné riešenia v oblasti Zelenej ekonomiky a Ochrany biodiverzity. Cieľom je podporiť tieto koncepty, pomôcť pri ich rozbehu alebo rozvoji ich snaženia. Viac sa o Envirograntoch dočítate tu.

VÚB banka plánuje vysadiť stromy v rámci projektu 10 000 stromov pre Bratislavu. Chcú zazelenať okolie piatich pobočiek VÚB banky v rôznych kútoch mesta. Aktívne sa tak zapoja do projektu mesta Bratislava, ktorého cieľom je vysadiť 10 000 stromov do roku 2022. Stromy sa budú sadiť všade tam, kde chýbajú. Na uliciach či v parkoch. Stromy v lete chránia ulice pred prehrievaním, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zmierňujú následky prívalových dažďov a poskytujú útočisko pre živočíchy a dôležitý hmyz. VÚB banka si uvedomujeme, aké je dôležité zachovanie biodiverzity aj v hlavnom meste Slovenska.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.