14. 06. 2024 Všeobecná úverová banka

VÚB banka sa prvýkrát pripojila k medzinárodnej iniciatíve S.A.V.E. Ambasádori

VÚB banka sa prvýkrát pripojila k medzinárodnej iniciatíve S.A.V.E. Ambasádori, ktorú organizuje ISBD a Múzeom sporenia v Taliansku a Európskou investičnou bankou ako partnerom. Táto iniciatíva je určená pre žiakov stredných škôl.

S.A.V.E Ambasádori je špeciálna medzinárodná iniciatíva zameraná na študentov stredných škôl. Jej zámerom je ukázať mladým ľuďom ako vedome využívať obmedzené zdroje planéty, finančné aj prírodné a predstaviť im princípy cirkulárnej ekonomiky a tiež zvýšiť ich povedomie o dôležitosti znižovania a zhodnocovania odpadu. Iniciatívu podporuje FLITIN, čo je medzinárodná platforma na podporu finančnej gramotnosti skupiny Intesa Sanpaolo.

Úlohou, ktorú riešili v projekte je mapovanie nevyriešeného problému svojho mesta z environmentálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska a návrh nápadov na ich riešenie. Trieda v rámci projektu vykonala terénny výskum, napríklad ako rozhovor so starostom alebo zástupcom tretieho sektora alebo prieskum a svoje výsledky odprezentovala v projektovom výstupe. Ten mal  podobu prezentácie na max. 10 SLIDE-ov alebo videa v max. trvaní 5 min.

Slovensko reprezentovala Obchodná akadémia z Martina s témou o invazívnych červených rakoch z Mexika, ktoré v Turci ničia náš chránený biotop a ohrozujú ho. V náročnej konkurencii obsadili úžasné 2. miesto.