30. 11. 2021 Všeobecná úverová banka

VÚB banky v podcaste o uhlíkovej neutralite

Podcasty portálu čierna labuť sa venujú témam ochrany životného prostredia, inováciám vo vzdelávaní, občianskej angažovanosti a osobnostnému rastu. V spolupráci s platformou Circular Slovakia sa Michal Lehuta z VÚB banky zúčastnil podcastu o Zelenom financovaní

Prvým krokom k dodržaniu uhlíkovej neutrality v rámci EÚ je, aby sa banky postupne v rámci celej Európy zaviazali k zníženiu uhlíkovej stopy do roku 2050. To dokážu vďaka poskytovaniu Zelených fondov a investovaniu do zelených projektov.

VÚB banka ponúka takéto zelené investovanie už bezmála 3 roky. Tento „trend“ sa postupne zosilňuje, nadobúda na vážnosti a záujme v spoločnosti. Otváranie zelených fondov a investovanie do zelených projektov, ktoré poskytuje, má zmysel pre budúcnosť našej spoločnosti.

Témou podcastu bolo fungovanie ESG fondov. Čo vlastne pojem ESG znamená?/ Tento pojem je často používaný, no málokrát vysvetlený. Teda pre objasnenie, ESG znamená:

– environment – ako veľmi vplýva činnosť firmy na životné prostredie;

– social –  všetky vzťahy medzi spoločnosťou a firmami. Ako firmy riadia svoje podnikateľské vzťahy s komunitou, so zamestnancami, klientami, s dodávateľmi a celkovo ako sa správajú k spoločnosti ako celku;

G – government – ako je spoločnosť riadená z pohľadu dodržiavania práva.

Dokopy ide o inklúziu týchto troch ukazovateľov, podľa ktorých sú ďalej firmy hodnotené. Čím vyššie ESG skóre firma získa, tým je lepšie hodnotená za dodržiavanie základných ESG princípov.

ESG nadväzuje na SRI (spoločensky zodpovedné investovanie). V ich porovnaní sa ESG snaží podporovať zodpovedné firmy a zároveň maximalizovať výkonnosť portfólia alebo zeleného fondu pre klienta.

Celý podcast si môžete vypočuť tu.( CIRCULAR SLOVAKIA: Ako fungujú ESG fondy a dokážu cez ne banky meniť svet k lepšiemu? – čierna labuť | Podcast on Spotify )