26. 01. 2021 Všeobecná úverová banka

Nadácia VÚB: ochrana prírody na Slovensku má novú cenu Atlas

Nadácia VÚB predstavuje Atlas, ocenenie pre tých, ktorí sa zasadzujú za ochranu prírody a udržateľnosť života na našej planéte. Ide o dlhodobý formát oceňovania práce aktívnych organizácií, škôl, obcí aj firiem, ktorý je svojím komplexným záberom na Slovensku unikátny. Verejnosť môže nominovať zelené projekty realizované v roku 2020, a to v rámci šiestich kategórií. Štyria víťazi z neziskového a startup sektora získajú granty pre svoj ďalší rozvoj v celkovej výške 40 000 eur. Slávnostné udeľovanie cien sa bude konať 22. apríla, symbolicky na Deň Zeme.

Na Slovensku je množstvo ľudí, ktorí cítia nevyhnutnosť ochrany prírody a venujú jej všetko. Je to náročné a niekedy nepopulárne, ale má to nesmierny význam. Sme presvedčení, že je najvyšší čas ich verejne oceniť. Preto sme sa rozhodli priniesť cenu Atlas, nazvanú podľa mytologickej postavy obra, ktorý niesol na svojich pleciach svet a jeho osud. Touto formou budeme každý rok zviditeľňovať vytrvalú prácu tých, ktorí prikladajú ruky k tomu, aby pomáhali chrániť svet okolo nás, našu planétu a jej prírodné zdroje, na ktorých stojí spoločná budúcnosť nás všetkých. Veríme, že sa náš Atlas stane pre týchto ľudí dôveryhodným ocenením a odmenou, ktorá povzbudí a pomôže v ich ďalšom úsilí,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB banky.

Viac sa o podmienkach súťaže dočítate tu: https://www.nadaciavub.sk/atlas/.

Ďalšia posila v boji za zelenú budúcnosť

Podpora ochrany životného prostredia a presadzovania princípov udržateľnosti sa stala v roku 2020 kľúčovou prioritou Nadácie VÚB. Spolu s materskou VÚB bankou sa k nej zaviazala zverejnením prvého Zeleného manifestu spomedzi slovenských bánk a korporátnych nadácií. Ocenenie Atlas dopĺňa v minulom roku predstavený grantový program Envirogranty, prostredníctvom ktorého nadácia prerozdelila už viac ako 100 000 eur medzi 9 zelených projektov tretieho sektora, realizovaných v priebehu tohto roka.