10. 11. 2020 TESCO STORES SR

Výrobky Tesca už čoskoro úplne bez ťažko recyklovateľných plastov

Tesco napreduje v napĺňaní záväzkov trvalej udržateľnosti naprieč strednou Európou: zo svojich výrobkov odstránilo už 454 ton ťažko recyklovateľných plastov, a to za krátke obdobie jeden a pol roka. Reťazcu sa darí chrániť zdroje našej planéty aj vďaka znižovaniu hmotnosti obalov. Mnohé výrobky vlastnej značky Tesca sa už dnes predávajú v ľahších obaloch – vďaka tomu sa podarilo ušetriť 64 ton plastov. Skvelé čísla sa reťazcu darí dosahovať aj priamo na Slovensku: úspešne sa podarilo eliminovať už 86 % všetkých ťažko recyklovateľných materiálov.

Pred jeden a pol rokom sa Tesco zaviazalo, že do konca roka 2020 odstráni z obalov výrobkov vlastnej značky všetky materiály, ktoré sa ťažko recyklujú. Reťazec intenzívne napreduje v napĺňaní svojich záväzkoch v oblasti trvalej udržateľnosti, a to aj napriek mimoriadnej situácii vyvolanej koronakrízou.

„V roku 2019 sme zostavili zoznam materiálov, ktoré sa bežne používajú v obaloch výrobkov, a rozčlenili sme ich do kategórií – podľa recyklovateľnosti a dostupných alternatív. Aby sme zvýšili udržateľnosť našich výrobkov, v úzkej spolupráci s dodávateľmi sme odstránili všetky materiály, ktoré sa v rámci konkrétnych lokálnych podmienok považujú za ťažko recyklovateľné. Dosiahli sme významný pokrok v napĺňaní nášho záväzku a budeme pokračovať ďalej aj v roku 2021,“ hovorí Matt Simister, generálny riaditeľ Tesca pre strednú Európu.

Nahradiť sa  doposiaľ podarilo až 454 ton plastov, ktoré nie sú vhodné na recykláciu. Toto číslo zahŕňa všetky štyri krajiny strednej Európy, kde Tesco pôsobí (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko). Ide o dôležitý krok smerom k dosiahnutiu ďalšieho cieľa reťazca, ktorým je využívanie 100 % recyklovateľných obalov vlastnej značky do roku 2025.

S rovnako pozitívnymi správami prichádza Tesco aj priamo v prípade Slovenska, kde sa podarilo eliminovať 149 ton nerecyklovateľných alebo ťažko recyklovateľných materiálov, čo predstavuje 86 % všetkých „červených“ materiálov.

Tesco spolupracuje s dodávateľmi

Na úprave obalov výrobkov Tesco intenzívne spolupracuje so svojimi dodávateľmi. Reťazec sa počas uplynulých 18 mesiacov zameral na využitie vhodných alternatív a úpravu výrobných technológií. Výraznú zmenu si tak môžu už dnes zákazníci všimnúť napríklad pri balenom ovocí a zelenine. Tesco a jeho dodávatelia nahradili ťažko recyklovateľný polystyrén a PVC bežne recyklovanými materiálmi, ako sú PET, PE a polyetylén. Len táto úprava prináša každoročnú pozitívnu zmenu v podobe odstránenia viac ako 65 ton nerecyklovateľného materiálu.

Ďalším príkladom je výmena PVC fólie za LDPE pri energetických nápojoch – táto úprava konkrétne priniesla úsporu 5 ton materiálu, ktorý by inak po použití skončil ako odpad. Dôležité zmeny nastali aj pri mliečnych výrobkoch, pečive a cukrovinkách – tu bolo celkovo nahradených 143 ton ťažko recyklovateľného plastu, a to v rámci celého stredoeurópskeho podnikania Tesca.

Pomocou sú aj ľahšie obaly

Okrem ľahkej recyklovateľnosti Tesco pracuje na znižovaní hmotnosti obalov na absolútne minimum. Mnohé výrobky vlastnej značky Tesca sa už dnes predávajú v ľahších obaloch alebo prechádzajú na novú výrobnú technológiu. Práve tá umožňuje odstrániť, prípadne nahradiť vybrané časti balenia.

Zníženie hmotnosti obalov má pozitívny vplyv nielen na spotrebu materiálu, ale ľahšie obaly znamenajú aj menej energie spotrebovanej na prepravu výrobkov, a teda aj menej emisií uhlíka. Vďaka zmene dizajnu výrobkov sa hmotnosť použitých plastov znížila celkovo o viac ako 64 ton.

Viac zaujímavých informácií o udržateľných obaloch Tesca sa dozviete na tejto webstránke.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.