12. 05. 2021 Accenture

Výzvu zmeniť svoj život úspešne zvládlo ďalších 27 absolventiek intenzívneho kurzu IT zručností

Počas 9 týždňov tráviť každý deň od 8:30 do 12:30 s lektormi z Accenture, poobede pracovať na svojich domácich zadaniach – to chce naozaj silné odhodlanie a snahu učiť sa nové veci. Niektoré účastníčky kurzu ‘Urob zmenu‘, ktorý prebehol v marci a apríli 2021, to dokonca zvládli popri svojej práci, škole alebo iných rodinných povinnostiach.

O účasť na bezplatnom kurze, ktorého druhú edíciu  v Accenture interne pripravili a zrealizovali, prejavilo záujem vyše 130 žien. Z nich bolo vybraných 28 účastníčok a kurz úspešne ukončilo 27. Absolventky získali úvod do princípov programovania, rôznych programovacích jazykov a bezpečnosti na internete. Prešli si základy dizajnovania webstránok a oboznámili sa s tým, ako fungujú databázy. Na záver prepojili všetky tieto znalosti, vytvorili vlastný projekt a ‘rozbehali’ svoju aplikáciu – interaktívnu webstránku. Popritom mali možnosť spoznať sa navzájom a získať z prvej ruky informácie o fungovaní Accenture a možnostiach pracovného uplatnenia sa v jednotlivých divíziách firmy, ako aj v rámci konkrétnych technologických platforiem.

Tento program je o hľadaní talentov medzi ženami, ktoré prichádzajú z rôzneho prostredia, s rôznymi predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami, ale rozhodli sa urobiť životnú zmenu a vstúpiť do sveta informačných technológií. Som veľmi rada, že v Accenture ich v tomto vieme nielen podporiť, ale ich aj aktívne motivovať, aby do tých ‘otvorených dverí’ naozaj vstúpili,” zhodnotila program ‚Urob zmenu‘ jeho koordinátorka Michala Hrdinová.

Tento rok mali organizátori navyše pred sebou veľkú výzvu – ako dodať dištančne rovnako kvalitný vzdelávací program ako v rámci prvého – prezenčne realizovaného ročníka, ktorý sa pod názvom ‘Leto v IT’ uskutočnil v roku 2019. Peter Baus, ktorý bol jedným zo školiteľov, skonštatoval: “Projekt bol pre mňa osobne obrovská výzva a veľký otáznik, či dokážem aj v online priestore efektívne odkomunikovať podstatné informácie a priniesť účastníčkam teoretické, ale najmä praktické skúsenosti, ktoré som im chcel odovzdať a reálne ich niečo naučiť. Celé toto úsilie aj mňa veľa naučilo o komunikácii v online priestore a určite prinieslo skvelý pocit, keď som videl, kam sa za dva mesiace účastníčky posunuli.“ Vo výsledku organizátori zvládli výzvu spojenú s presunom programu do online priestoru veľmi dobre. Čo je ale ešte dôležitejšie, v Accenture sa podarilo aj touto cestou opäť pritiahnuť do oblasti IT nové talenty, ktoré majú potenciál v nej skutočne uspieť a zažiariť.

Vďaka prvému ročníku kurzu získali v Accenture 16 nových kolegýň  a veria, že aj absolventky aktuálne ukončeného kurzu, ktoré investovali svoje úsilie a čas do budovania pokročilých digitálnych zručností, budú úspešné na svojej ceste do sveta IT. Ďalšia edícia kurzu sa chystá už toto leto. Ide o jeden z viacerých programov, ktoré v Accenture dlhodobo realizujú, či už interne alebo v spolupráci s ďalšími partnerskými organizáciami (ako napríklad Aj Ty v IT , IT v kurze), s cieľom zvýšiť zastúpenie žien v rámci svojej technologickej divízie.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.