08. 02. 2024 ESET

Vzdelávacie programy a aktivity v ESETe

SECURITY GIRL

Projekt SECURITY GIRL, ktorý sme vybudovali v spolupráci s AjTyvIT a našimi odborníkmi v oblasti bezpečnosti na internete, je výsledkom našich spoločných úvah o dôležitosti bezpečného správania mladej generácie v kyberpriestore. Projekt je určený pre dievčatá vo veku 15-19 rokov a jeho hlavným cieľom je ponúknuť im dostatočné vzdelanie v oblasti kyberbezpečnosti, aby chránili seba aj svoje dáta. Vyškolené dievčatá svoje vedomosti ponúkajú ďalej a odovzdávajú ich ďalším rovesníkom, čím okolo seba vytvárajú mikrokomunitu, v ktorej si navzájom radia a podporujú sa. Každá Security Girl je ambasádorka bezpečného správania na internete, ktorá organizuje stretnutia, vysvetľuje základné princípy bezpečnosti na sieti aj upozorňuje na riziká. V neposlednom rade tiež rozvíja svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, ktoré pomáhajú rozvíjať jej vnútornú motiváciu a sebavedomie. V roku 2023 sa titulom Security Girl môže pýšiť až 135 dievčat.

Mini Tech MBA

V máj 2023 prebehla exkurzia pre účastníkov vzdelávacieho programu Mini Tech MBA, kde ESET kolegovia z technologickej divízie predstavili našu firmu, previedli ich centrom nášho rozvoja výskumu, Virus labom, a porozprávali o internetovej bezpečnosti, ktorú majú ako súčasť študijného programu.

Girl’s day

V apríli 2023 si viac ako 30 dievčat vybralo spoločnosť ESET počas podujatia Girl’s day – celosvetového dňa žien v IT. Pripravili sme pre ne bohatý program, vrátane diskusie so ženami v ESETe, aby sa dozvedeli viac o rôznorodosti profesií, v ktorých sa môžu v budúcnosti uplatniť.

Exkurzie ESETe

Počas roka sme u nás zorganizovali exkurzie, kde sme žiakom SŠ zo Slovenska a zahraničia, študentom VŠ, či učiteľom v programe PKDK ukázali naše priestory a kde si naši experti v oblasti kyberbezpečnosti prichystali prezentácie o novinkách a nástrahách, ktoré internet prináša a taktiež mali možnosť vidieť ako u nás identifikujeme vírusy alebo aké sú pracovné možnosti v ESETe.

Cybersecurity Day 2023

Aj tento rok „Cybersecurity Day“ ponúkol študentom zaujímavé prednášky a praktické workshopy vychádzajúce z reálnych skúseností pri riešení počítačových bezpečnostných incidentov priamo od profesionálov z informačnej bezpečnosti. Ani v jesennom ročníku nechýbali naše špecialistky. Kristína Urbanová, bezpečnostná špecialista z ESETu, si posvietila na to, ako to vyzerá v tajnom svete pokročilých pretrvávajúcich hrozieb, takzvaných APT skupín.  A počas praktického workshopu pod vedením Evy Markovej, bezpečnostnej analytičky z ESETu, mali študenti možnosť nahliadnuť do forenznej analýzy operačnej pamäte a informácií, ktoré z nej vieme extrahovať, a ktoré môžu pomôcť pri samotnom vyšetrovaní bezpečnostných incidentov. Na záver dňa nechýbal vedomostný kvíz a chutná pizza. Organizátori boli PF UPJŠ, CSIRT-UPJS, SOŠ masmediálnych a informačných štúdií.

Zamestnanecký dobrovoľnícky program 

ZDP pokračuje od r. 2019. Každý zamestnanec má možnosť stráviť 16 hod/rok na dobrovoľníckych aktivitách počas pracovného voľna s náhradou mzdy, a navyše až 8 hod/mesiac na aktivity a čas venovaný expertnému firemnému dobrovoľníctvu pre vybrané projekty ako napríklad AjTyvIT, PKDK, Digital Skills či Slovensko Digital. Naši zamestnanci, alias expertní dobrovoľníci, vyučujú digitálne zručnosti a zvyšujú povedomie o kybernetických hrozbách a bezpečnosti vo významných, a často najohrozenejších, komunitách.

PBL Výzva: Spoločne meníme svet

Nadácia ESET a občianske združenie BUILD Slovensko, pod záštitou ministra školstva Slovenskej republiky, spustila celoslovenskú súťaž „PBL Výzva: Spoločne meníme svet“. Tá má na slovenské základné a stredné školy priniesť projektovú výučbu (Project Based Learning – PBL). Vyhodnotenie výzvy sa uskutoční na medzinárodnom festivale vedy a umenia STARMUS v Bratislave, v máji 2024. Ambasádorom súťaže je legenda elektronickej hudby a headliner festivalu, Jean-Michel Jarre.

Pilotný ročník výzvy prinášajú Nadácia ESET a občianske združenie BUILD Slovensko spolu s partnermi súťaže – spoločnosťou ESET, spoločnosťou PIXEL Federation a festivalom STARMUS. Cieľom výzvy je podporiť vzdelávanie na Slovensku kvalitným projektovým vyučovaním v súlade so svetovými štandardmi, a tým rozvíjať u žiakov, žiačok, študentov a študentiek základné spôsobilosti pre vedeckú prácu a posilňovanie schopností riešiť problémy reálneho sveta.