27. 09. 2023 COOP Jednota Slovensko

Zákazníci COOP Jednoty využívajú e-doklad

Domáca maloobchodná sieť COOP Jednota vedie svojich zákazníkov k ekologickému prístupu pri nakupovaní. Zákazníci prejavili záujem o službu e-doklad, preto ich aj naďalej motivujeme k vytvoreniu zákazníckeho konta, kde môžu naplno využívať výhody digitalizácie vernostného programu.

Od 1. januára 2023 došlo vo vernostnom programe maloobchodnej siete COOP Jednota k výrazným zmenám vedúcim k digitalizácii, zefektívneniu služieb pre zákazníkov a k ekologickejšiemu prístupu. Jednou z ekologických volieb je aj služba e-doklad, ktorú si môžu zákazníci aktivovať práve v zákazníckom konte.

Digitalizácia vernostného programu a zákaznícke konto

Vernostný program maloobchodnej siete COOP Jednota prináša držiteľom vernostnej karty zákaznícke konto, ktoré si môžu zriadiť na novej digitálnej platforme www.coopklub.sk spolu s možnosťou voľby e-dokladu (elektronického pokladničného dokladu). Záujem zákazníkov o vernostnú kartu každoročne rastie. K 30. 6. 2023 stúpol počet zákazníkov s vernostnou kartou na 1 346 132. Hlavnou motiváciou držiteľov vernostnej karty je zľava realizovaná odpočtom z ďalšieho nákupu, ktorú si môžu zákazníci uplatniť dvakrát ročne.

Ekologický e-doklad

E-doklad je služba, ktorá držiteľom vernostnej karty COOP Jednota umožňuje namiesto tlačeného pokladničného dokladu v predajni získať elektronickú podobu dokladu do zákazníckeho konta, prípadne do e-mailovej schránky. Zákazník si voľbou e-dokladu môže svoje nákupy podrobne kontrolovať v zákazníckom konte i vo svojej e-mailovej schránke. Držitelia vernostnej karty majú možnosť si službu zvoliť počas zriaďovania zákazníckeho konta na www.coopklub.sk a zároveň si nastavenie kedykoľvek zmeniť priamo v zákazníckom konte, v časti “E-doklad”. Ak si zákazník zvolí vo svojom zákazníckom konte e-doklad, je to pre neho originál, teda nemôže byť zároveň aj vytlačený. Originál pokladničného dokladu môže byť len jeden.

Výhody e-dokladu pre zákazníka

Zákazník, ktorý dá prednosť e-dokladu získava viacero výhod. Pokladničný doklad a evidenciu nákupov má vždy k dispozícii vo svojom zákazníckom konte. Ďalšou výhodou pre zákazníka je, že nemusí pokladničné doklady uchovávať. Jednoducho sa môže pozrieť do svojho zákazníckeho konta, kde má všetky doklady archivované po dobu 2 rokov.  Zároveň si zákazník môže ihneď po nákupe skontrolovať vydaný e-doklad v mobilnej aplikácii. V roku 2023 sme v našej maloobchodnej sieti  odoslali zákazníkom takmer 3 000 000 e-dokladov, čím sme eliminovali odpad a ušetrili viac ako 2 tony papiera. Zákazníci oceňujú v prvom rade ekologickú rovinu e-dokladu, ktorá šetrí životné prostredie, ale tiež ušetrený čas pri platení v predajni.

Zákazníci, ktorí sa od 26.09.2023 zapoja do jesennej súťaže môžu zabojovať o 10 ks mobilných telefónov – nových modelov iPhone 15.  Viac informácií k jesennej súťaži nájdete na www.coopklub.sk.