13. 07. 2023 COOP Jednota Slovensko

Zákazníci rozhodli, ktoré projekty podporí Nadácia COOP Jednota

Víťazi siedmeho ročníka Programu podpory lokálnych komunít sú už známi. O tom, ktorých 26 projektov podporí Nadácia COOP Jednota grantom z celkovej alokovanej čiastky 156 tisíc eur, rozhodli hlasovaním zákazníci COOP Jednoty.

Nadačný Program podpory lokálnych komunít je zameraný na podporu lokálnych iniciatív a na zvyšovanie kvality života v regióne. Do 7. ročníka nadačného Programu podpory lokálnych komunít bolo v priebehu dvoch mesiacov prihlásených viac ako 1000 projektov. Regionálne COOP Jednoty z nich vybrali 26 slovenských obcí a miest, v ktorých mohli zákazníci systému COOP Jednota v záverečnom hlasovaní podporiť jeden z troch nominovaných projektov. Každý víťazný projekt, ktorý počas hlasovania dostal od miestnych občanov najvyšší počet hlasov, získava od Nadácie COOP Jednota grant do výšky 6 tisíc eur.

Víťazné projekty po celom Slovensku

Do Programu podpory lokálnych komunít sú zapojené všetky regionálne spotrebné družstvá. O víťazoch rozhodujú zákazníci. Aj tento rok mohli svojim hlasovaním podporiť mnohé zaujímavé projekty. „Naši zákazníci boli aj tento rok aktívni a 78 projektom postúpeným do hlasovania odovzdali na predajniach spolu viac ako 260 000 hlasov. Skladba víťazných projektov napovedá, že aktívny život a športovanie je prirodzenou súčasťou slovenských regiónov. Teší nás, že záujem o lokálne projekty pretrváva a že aj takýmto spôsobom môžeme byť súčasťou miestneho života a jeho zveľaďovania,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Športoviská i kultúrne stánky

V aktuálnom ročníku o grant požiadali obce, základné školy, mestské alebo obecné kultúrne strediská, športové kluby, materské školy a centrá i občianske združenia. Na základe hlasovania verejnosti v obci

Štúrovo pribudnú Lavičky našich osobností, vo Vranove nad Topľou budú pre obyvateľov mesta doplnené a osadené pevné lavičky a v obci Zbyňov bude realizovaná oprava lavičiek a dreveného sedeniana na futbalovom ihrisku. Nadácia najväčšieho slovenského potravinového reťazca podporí tiež  výstavbu viacerých detských a workoutových ihrísk či športovísk. Na realizáciu nového detského ihriska sa môžu tešiť deti z MŠ 9. mája v Brezne, vonkajšie detské ihrisko a športové ihrisko Malý Lég bude vybudované v Lehniciach v okrese Dunajská Streda, v Kolárove pribudne Altánok pre športový klub,   nové detské ihrisko vyrastie i pri Základnej škole v obci Vinica a tiež v areáli Komunitného centra v Ipeľskom Sokolci. V Nitrianskych Sučanoch sa deti môžu tešiť na Dopravné ihrisko pod Rokošom. V Krpeľanoch v okrese Martin vystavajú móla na rybníku Bôr. Víťazi sú známi, tohtoročný program na získanie grantu Nadácie COOP Jednota je ukončený.

Už siedmy rok podporujeme regióny

Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota spoločne so svojimi partnermi prvý raz v roku 2017. Za šesť rokov podporil Program finančným grantom 154 projektov, čím na rozvoj lokálnych komunít vo všetkých regiónoch Slovenska prispel celkovou sumou takmer 912 tisíc eur. V tomto ročníku pribudne 26 nových projektov, z ktorých každý môže čerpať sumu do výšky 6 tisíc eur. Vďaka verejnoprospešným aktivitám tradičnej slovenskej maloobchodnej siete mohli v desiatkach miest a obcí vzniknúť spoločné oddychové priestory pre verejnosť, altánky, mobiliár, turistické trasy či letné kino. Starostovia obcí, riaditelia škôl aj občianske združenia prostredníctvom grantu zrevitalizovali množstvo školských dvorov, postavili detské i dopravné ihriská, vysadili zeleň, upravili chodníky i autobusové zastávky. V roku 2021 oslávila Nadácia COOP Jednota 20. výročie svojho vzniku. Okrem rozvoja lokálnych komunít podporuje slovenské zdravotníctvo nákupom dôležitých prístrojov do nemocníc a zdravotníckych zariadení a poskytuje tiež sociálnu pomoc jednotlivcom, najmä deťom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Viac informácií nájdete na webstránke nadačného programu  www.lokalnekomunity.sk