05. 04. 2019 Všeobecná úverová banka

Zamestnanci VÚB opäť pomôžu komunitám v ich okolí

VÚB banka dlhodobo podporuje svojich zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám aj prostredníctvom svojej Nadácie VÚB. Program Zamestnanecké granty s podtitulom Pomôžte svojej komunite sa už vyše 10 rokov teší veľkému záujmu a každoročne sa do neho zapája stále viac zamestnancov. V tomto roku malo za cieľ pomôcť komunitám vo svojom okolí rekordných 227 zamestnancov. Vďaka zamestnaneckému programu sa grantovému príspevku v sume spolu 30 000 € teší 21 organizácií po celom Slovensku.

Práve spájanie síl neziskového sektora a nadšencov z radov skupiny VÚB na plánovaných aktivitách je už tradične základným predpokladom úspechu pri uchádzaní sa o podporu z programu Zamestnanecké granty. „Je povzbudzujúce sledovať, že zmysel pre občiansky aktivizmus a chuť prinášať zlepšenia do vzájomného spolužitia sú vlastné nielen čoraz väčšej skupine obyvateľov Slovenska, ale aj našim kolegom a kolegyniam. Opäť nás príjemne prekvapilo množstvo tímov, ktoré sa do tohto kola našej zamestnaneckej grantovej schémy prihlásili so svojimi nápadmi na verejnoprospešné, kultúrne či osvetové aktivity stmeľujúce priateľov, susedov aj celé komunity,“ hovorí Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky a predseda správnej rady Nadácie VÚB.

O grantový príspevok sa mohli predložením zámeru spolupráce s konkrétnym zamestnancom VÚB uchádzať mimovládne organizácie, školy, centrá voľného času aj miestne samosprávy. Najaktívnejšími žiadateľmi boli tímy organizácií pôsobiacich v rámci Bratislavského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Vo vypracovaných projektoch sa autori najčastejšie venovali plánom na zveľadenie a revitalizáciu verejných priestranstiev a tiež inovatívnym nápadom, ktorých zmyslom je šíriť osvetu, kultúru, tradície a myšlienky dobrých susedských vzťahov v komunitách. Veľa žiadostí sa týkalo aj rôznych ekologických aktivít v mestách a obciach.

Jednotlivé projekty spomedzi 21 víťazných iniciatív, o ktorých rozhodla nezávislá odborná komisia, budú realizované z grantov Nadácie VÚB do výšky 1 500 eur v období od apríla do októbra tohto roku. Ich zoznam a popis je k dispozícii na stránke www.nadaciavub.sk.

Zdroj fotografie: Bratislavská kynologická záchranárska brigáda

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.