25. 08. 2019 U. S. Steel Košice

Zamestnávať ľudí so zdravotným znevýhodnením je prospešné

Robí tak aj spoločnosť U. S. Steel Košice, ktorá v rámci svojho sociálneho programu zriadila chránenú prevádzku už v roku 2007. 

Reagovala tak na potrebu ponúknuť prácu zamestnancom, ktorí pracovali v rôznych závodoch USSK, ale kvôli zmenenému zdravotnému stavu nemohli ďalej vykonávať pôvodnú prácu. V rámci chránenej prevádzky je im prideľovaná taká práca, ktorú dokážu vykonávať aj s obmedzeniami a nachádzajú uplatnenie najmä pri podporných službách, akými sú napríklad triedenie a zhodnocovanie odpadov, kontrola bezpečnostných postrojov a lán, šitie filtračných vriec pre vysoké pece či vydávanie ochranných prostriedkov pre návštevy. „Títo zamestnanci sú vďační za príležitosť pracovať naďalej pre U. S. Steel Košice, keďže so svojimi zdravotnými obmedzeniami by ťažšie hľadali uplatnenie na trhu práce. Od nás, ako zamestnávateľa, to vyžaduje častejšie prispôsobovať prácu každému zamestnancovi osobitne podľa jeho schopností a možností,“ hovorí Elena Petrášková, viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a generálna právna zástupkyňa USSK.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.