19. 05. 2022 Roche Slovensko

Zdravotníctvo ako priorita, prevencia a liečba onkologických ochorení či mentálne zdravie rezonujú v spoločnosti

Takmer každý druhý obyvateľ Slovenska si myslí, že zdravotníctvo nie je pre štát v porovnaní s inými oblasťami prioritou. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry AKO, ktorý bol zameraný na starostlivosť o zdravie žien u nás. V tejto súvislosti až 53 % opýtaných predpokladá, že Slovensko patrí medzi najhoršie krajiny v úmrtnosti na onkologické ochorenia, pričom len každá tretia žena považuje onkologickú prevenciu za svoju osobnú prioritu. Aj v kontexte týchto výstupov má za cieľ prispieť do celospoločenskej diskusie pilotný ročník verejného podujatia Deň ženského zdravia. Nová platforma, ktorej zámerom je spájať odborníkov, verejnosť aj lídrov pôsobiacich v oblasti tvorby politík zdravotnej starostlivosti pre ženy, štartuje 5. júna v bratislavskej Starej tržnici. Organizátorom celodenného podujatia s bohatým programom a voľným vstupom pre ženy každého veku aj ich rodiny je Asociácia na ochranu práv pacientov.

Reprezentatívny prieskum, realizovaný začiatkom apríla, skúmal, ako Slováci a Slovenky vnímajú úroveň systému zdravotníctva v našej krajine a tiež ako sa sami starajú o svoje zdravie, najmä v oblasti prevencie.

Aj po dvoch rokoch skúseností s pandémiou si takmer každý druhý občan myslí, že zdravotníctvo nie je pre štát prioritou, pričom toto vnímanie narastá úmerne s vyšším vzdelaním respondentov. „Viac ako 55 % z nich uviedlo, že jedným z hlavných problémov je nedostatočné financovanie zdravotníctva ako takého a 36 % ľudí vníma chýbajúcu modernú diagnostiku a liečbu. Takmer polovica Slovákov považuje úroveň nášho zdravotníctva za najhoršiu v rámci krajín V4,“ uvádza Václav Hřích, výkonný riaditeľ prieskumnej agentúry AKO.

Téma onkologických ochorení aj mentálneho zdravia ide do popredia

Zisťovaný bol aj názor ľudí na to, kde sa nachádza Slovensko v porovnaní s priemerom EÚ, čo sa týka úmrtnosti na nádorové ochorenia. Viac ako polovica ľudí (52,6 %) predpokladá, že patríme medzi najhoršie krajiny v Európe. Existujú tu však výrazné rezervy v onkologickej prevencii občanov Slovenska – ako prioritu ju deklaruje 27 % opýtaných, pričom v kategórii žien je to o niečo vyšší podiel, 33 %.

Najmä v skupine mladých ľudí ide vo výraznej miere do popredia téma duševného zdravia. V kategórii do 33 rokov ho uvádza ako svoju prioritu v oblasti osobného zdravia až 51 % Slovákov a Sloveniek.  V rámci celej vzorky opýtaných sa zamýšľa nad svojím duševným zdravím ako prioritou 36 % respondentov, pričom aj v tejto kategórii existuje korelácia s úrovňou dosiahnutého vzdelania.

Deň ženského zdravia vytvára nový priestor na spájanie síl

Nositeľom zmeny vo vnímaní dôležitosti ochrany fyzického aj mentálneho zdravia žien na Slovensku má ambíciu sa stať nová verejná iniciatíva Deň ženského zdravia. Tá má za cieľ posilniť víziu aj konkrétne kroky v týchto oblastiach. Jej prvý ročník spojí lekárov a aktérov, ktorí majú dosah na systémové zmeny, spolu s pacientmi, osobnosťami a širokou verejnosťou. Diskusie reagujú na identifikované kľúčové témy – zodpovednosť za vlastné zdravie, prevencia a liečba ženských onkologických ochorení, osveta a dostupnosť modernej diagnostiky a terapie, zdravé tehotenstvo či choroby prichádzajúce s vekom. Venovať sa bude aj psychickej rovnováhe a vzájomnej podpore v aktuálnom neľahkom období ako aj zdravému životného štýlu, podporujúcemu balans medzi dobrým telesným a duševným zdravím žien.

„Dňom ženského zdravia vytvárame priestor pre spájanie síl a celospoločenskú diskusiu, ako spoločne zlepšiť situáciu v systéme zdravotníctva v našej krajine tak, aby boli dievčatá a ženy na Slovensku po všetkých stránkach zdravšie a vyrovnanejšie. Veríme, že postupným výsledkom tejto iniciatívy, ktorej tradíciu práve zakladáme a ktorú plánujeme do budúcnosti ďalej rozvíjať, budú konkrétne kroky v oblasti prevencie, vzdelávania, prístupu k moderným terapiám a manažmentu zdravotnej starostlivosti pre všetky ženy na Slovensku,“ uvádza Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov, ktorá je organizátorom iniciatívy Deň ženského zdravia.

Prvý ročník nového ambiciózneho projektu sa koná v nedeľu 5. júna v bratislavskej Starej tržnici. Na programe celodenného podujatia sú rôzne diskusie s odborníkmi, osobné príbehy pacientiek, ktoré ponúknu praktické rady aj silné emócie. Rozhovory bude viesť moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová, ktorá sa zároveň stala ambasádorkou tejto iniciatívy. Pripravené sú tiež sprievodné workshopy, počas ktorých si budú môcť účastníčky vychutnať zdravé pochúťky, vyskúšať tvárovú jógu či oboznámiť sa s vlastnou farebnou typológiou. Na záver dňa sa môžu návštevníčky a ich rodiny tešiť na koncert speváčky a ambasádorky podujatia Márie Čírovej.

Vstup na akciu je voľný. Viac informácií o bohatom program je k dispozícii na stránke a www.denzenskehozdravia.sk.

 Generálnym partnerom projektu Deň ženského zdravia je Roche Slovensko.

Podujatie Deň ženského zdravia sa koná pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

 

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.