11. 12. 2020 COOP Jednota Slovensko Generali Poisťovňa McDonald’s Slovakia

Združenie Business Leaders Forum prijalo nových členov

Záver roka patrí v Business Leaders Forum už tradične poslednému štvrťročnému stretnutiu členských firiem. Okrem zhrnutia roka 2020 a predstavenia plánu aktivít na nasledujúci rok mali členské firmy príležitosť prijať do združenia ďalšie firmy, ktoré chcú prehlbovať svoj záväzok podnikať zodpovedne. Na online stretnutí 10. decembra odhlasovali pristúpenie spoločností Coop Jednota, Generali Poisťovňa a McDonald´s Slovakia.

COOP Jednota je najväčšia maloobchodná sieť na Slovensku s najvyšším podielom predaja slovenských výrobkov. Skupina patrí k významným zamestnávateľom, prácu poskytuje viac než 14 tisíc zamestnancom.

V rámci svojej CSR stratégie Coop Jednota dbá na tradície a lokálnosť. Spolupracuje s viac ako 1 000 regionálnymi dodávateľmi, čím pozitívne vplýva na udržanie pracovných miest v agrosektore a na zvyšovaní potravinovej sebestačnosti. Dlhodobo sa tiež usiluje o dôsledné dodržiavanie princípu rovnosti príležitostí. Aktívne podporuje ženy vo vedení, aktuálne majú v jednotlivých spotrebných družstvách 49 % zastúpenie. Prostredníctvom Nadácie Coop Jednota podporuje lokálne komunity a motivuje ich, aby sa podieľali na miestnom i regionálnom rozvoji.

Generali je jednou z najsilnejších poisťovní na slovenskom trhu. V roku 2019 prijala novú stratégiu, ktorej pevnou súčasťou je aj záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju. K jej hlavným CSR témam patria podpora komunity, prevencia v oblasti ochrany zdravia a majetku a zamestnanci.

V roku 2018 spustila Generali v spolupráci s Úniou materských centier projekt Učenie pre život, ktorého cieľom je pomáhať deťom zo znevýhodneného prostredia naplno rozvinúť ich potenciál. Projekt sa zameriava predovšetkým na ranú starostlivosť o deti vo veku od 0 do 6 rokov. Do tejto iniciatívy sa poisťovňa snaží vtiahnuť čo najviac aktérov – medzi nimi aj zamestnancov, ktorí prejavili záujem stať sa ambasádormi projektu.

Ďalšou z kľúčových tém poisťovne je ochrana zdravia a majetku. V rámci projektu Generali Balans šíri osvetu, povedomie a odborné informácie– či už vo forme blogu, podcastu, sociálnych sietí alebo diskusií.

McDonald´s Slovakia pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1995, v súčasnosti prevádzkuje 35 reštaurácií. V rokoch 2018 a 2019 získala spoločnosť ocenenie Najzamestnávateľ v kategórii Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo. V rámci svojej CSR stratégie sa zameriava na podporu detských nemocníc na Slovensku, ochranu životného prostredia aj na starostlivosť a vzdelávanie zamestnancov.

Kľúčovou hodnotou spoločnosti je diverzita – vďaka flexibilnému pracovnému času umožňuje pracovať zdravotne znevýhodneným ľuďom, ľuďom so sťaženými možnosťami zamestnať sa, rodičom s malými deťmi, ale i dôchodcom, ktorí si chcú privyrobiť. Spoločnosť dlhodobo buduje strategické partnerstvá s lokálnymi dodávateľmi, ktorí okrem toho, že spĺňajú podmienky najvyššej kvality dodávaných surovín, dodržiavajú pravidlá s cieľom znižovať negatívny dopad na životné prostredie a na životné podmienky zvierat. Prostredníctvom nadácie Ronald McDonald House Charities pomáha McDonald´s chorým deťom a ich rodinám, a to revitalizáciou detských nemocníc na Slovensku, vrátane zabezpečenia najmodernejších zdravotníckych prístrojov.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.