16. 12. 2019

Združenie firiem Business Leaders Forum povedie Ivana Vagaská

Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum bude počas rokov 2020 – 2023 viesť Ivana Vagaská. Na poste výkonného riaditeľa združenia vystrieda Michala Kiššu.

Michal Kišša viedol Business Leaders Forum od roku 2015. „Počas štyroch rokov sme prepojili 48 firiem, ktoré k podnikaniu pristupujú férovo. Podarilo sa nám zvýšiť povedomie o zodpovednom podnikaní a čo je dôležité, náš hlas je relevantný aj u odbornej verejnosti. Ivane absolútne dôverujem a som si istý, že združenie povedie tým správnym smerom,“ uviedol Michal Kišša, ktorý sa bude naplno venovať vedeniu Nadácie Pontis z pozície výkonného riaditeľa.

Ivanu Vagaskú na funkčné obdobie štyroch rokov jednohlasne zvolili členovia združenia Business Leaders Forum. „Najväčší prínos združenia vidím najmä v spájaní rôznych firiem s rôznymi možnosťami a skúsenosťami. Máme v rukách dobrú prax a chceme, aby sa dostala aj mimo Business Leaders Forum. Mojím cieľom je, aby sa spoločensky zodpovedné podnikanie stalo samozrejmým, niečím, čo bude každodennou realitou fungovania firiem,“ uvádza Ivana Vagaská.

Za najdôležitejšie aktivity združenia Business Leaders Forum považuje hlbšie prepájať firmy s podobnými oblasťami záujmu, zotrvať pri dôraze na odborný obsah a reagovať na aktuálne spoločenské témy. „Som presvedčená, že hlas združenia zodpovedných firiem by mal zaznievať vo verejnej debate  v prospech hodnôt slušnosti a férovosti,“ dopĺňa novozvolená riaditeľka.

Ivana Vagaská sa téme zodpovedného podnikania venuje od roku 2012, keď nastúpila do Nadácie Pontis. Od roku 2018 vedie v nadácii tím zodpovedného podnikania, ktorý zabezpečuje aktivity združenia Business Leaders Forum, Charty diverzity Slovensko, organizuje podujatie BLF CSR Summit a ocenenie Via Bona Slovakia. Okrem týchto aktivít sa Ivana špecializuje na individuálne CSR poradenstvo firmám. Je absolventkou Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v minulosti sa venovala ľudskoprávnej agende, PR a komunikácii.