11. 01. 2022 dm drogerie markt

Značky dm sa zameriavajú na recykláciu CO₂

Spoločnosť dm, známa svojím inovatívnym prístupom v oblasti ochrany životného prostredia, ako jedna z prvých spoločností vôbec spolupracuje s partnermi na recyklácii CO₂ a jeho následnom využití ako suroviny pre ďalšiu, udržateľnejšiu výrobu, napríklad pri výrobe obalov. Prostriedky na umývanie riadu Denkmit sú prvými produktmi značky dm v plastových obaloch, na výrobu ktorých bol použitý plast obsahujúci 30 % recyklovaného CO₂, vynímajúc etiketu a uzáver. Oxid uhličitý ako „surovina“ škodlivá pre klímu pochádza z priemyselných emisií a bez metódy, ktorú vyvinula spoločnosť LanzaTech, partner spoločnosti dm, by sa tento plyn dostal do atmosféry. Táto technológia budúcnosti pomáha chrániť klímu a zároveň získavať suroviny novým, udržateľnejším spôsobom.

Na odvrátenie klimatickej zmeny je nevyhnutné v priebehu nasledujúcich desiatich rokov drasticky znížiť emisie oxidu uhličitého do atmosféry. Klimatológovia sa zhodujú, že zníženie možno dosiahnuť len kombináciou rôznych prístupov. Okrem radikálnej redukcie procesov, ktorých produktom je práve CO₂, bude nutné zavádzať aj inovatívne metódy schopné viazať a následne znovu využiť už vyprodukovaný oxid uhličitý, napríklad na výrobu obalových materiálov alebo zložiek jednotlivých produktov každodennej potreby. Do sortimentu dm bude preto postupne zaradených päť prostriedkov na umývanie riadu značky dm Denkmit v plastových  obaloch*, na výrobu ktorých sa používa 30 % recyklovaného oxidu uhličitého (na základe hmotnostnej bilancie**).

„Táto technológia je prevratným míľnikom v oblasti recyklácie CO a pre našu spoločnosť a naše značky dm je to príležitosť dokázať, že nasadenie inovatívnych technológií môže prispieť k ochrane životného prostredia,“ hovorí Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt. Ekologická stopa je pri takto nastavenej udržateľnej produkcii etanolu nižšia až o 40 %.***

CO₂ ako recyklovateľná surovina

LanzaTech, partnerská spoločnosť dm, vyvinula biotechnologický spôsob, ako premeniť emisie CO₂ na etanol, na ktorý sa premieňa oxid uhličitý za pomoci baktérií v bioreaktore. Ten sa následne môže použiť ako zložka čistiacich prostriedkov, ako je to už v prípade prostriedku na umývanie riadu, koncentrátu nature Pro Climate, alebo ako udržateľná surovina na výrobu plastových obalov. Pri recyklácii sa materiál správa ako plasty na báze ropy. Táto technológia stanovuje nové štandardy pri výrobe udržateľnejších obalov, a to v súčasnosti vo svete jedinečnom, priemyselnom meradle. Svedčia o tom aj nedávne úspechy spoločnosti, ako napríklad Nemecká cena za obal roka 2021 či Gold Award za mimoriadne prelomové inovácie súvisiace s produkciou obalov.

dm ide v ochrane životného prostredia príkladom

Inovácie v sortimente značiek dm sú príkladom šetrného využívania zdrojov a používania udržateľnejších certifikovaných zložiek v produktoch. Stratégia udržateľnosti značiek dm zahŕňa oblasti ako šetrný prístup k zdrojom (starostlivý výber materiálov, šetrenie primárnych materiálov, zvyšovanie recyklovateľnosti), ochrana klímy, dodávateľský reťazec (sociálne a environmentálne priaznivé výrobné podmienky), podpora biodiverzity, ako aj zdravie a blaho (well-being). dm svoju zastrešujúcu stratégiu udržateľnosti pri produkcii značiek dm neustále rozvíja.

* bez uzáveru a etikety
** Bilancia množstva je výsledkom jej hmotnostnej bilancie. Pri tomto procese sa presne zmerajú a zdokumentujú množstvá surovín potrebných na výrobu produktu: konvenčne vyrobené surovinové zdroje na jednej strane a certifikované udržateľné surovinové zdroje na druhej strane, a to ešte pred ich samotným zmiešaním. Oddeľovať prepravu, ako aj spracovanie surovín vyrobených udržateľným spôsobom od tých konvenčných by bolo nákladné. Metóda hmotnostnej bilancie túto prekážku vo výrobe prekonáva, zjednodušuje výrobné procesy a zabezpečuje, že z celkového pohľadu sú informácie o udržateľných surovinách správne.
*** Carbotech AG, štúdia spoločnosti Carbotech AG (Bazilej/Švajčiarsko): „Ekobilancia produkcie etanolu z BOF-Gas,“ August 2020

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.