13. 03. 2020

Zodpovedný prístup zamestnávateľov v čase mimoriadnej situácie

Zodpovedný prístup a transparentná komunikácia majú v aktuálnom krízovom čase nesmierny význam a každý zamestnanec ich veľmi ocení. Čo by mal každý zodpovedný zamestnávateľ urobiť?

  • Uistiť svojich zamestnancov, že ich zdravie a zdravie ich rodinných príslušníkov sú pre neho na prvom mieste.
  • Dbať na to, aby mali zamestnanci všetky dostupné informácie o opatreniach, ktoré je potrebné v súvislosti so šírením koronavírusu dodržiavať.
  • Až na nevyhnutné výnimky zrušiť všetky porady, externé stretnutia i služobné cesty.
  • Ak to povaha práce dovoľuje, umožniť svojim zamestnancom pracovať z bezpečia domova.
  • Posilniť virtuálne komunikačné procesy so zamestnancami – je množstvo dostupných aplikácií, softvérov, ktoré uľahčia a zefektívnia prácu v tímoch aj na diaľku.
  • Informovať zamestnancov, ktorí sú rodičmi, o tom, na čo majú zo zákona nárok, prípadne, ako im vie zamestnávateľ vyjsť v ústrety nad rámec zákona.
  • Ak povaha práce neumožňuje zamestnancom pracovať z domu, zamestnávateľ by sa mal snažiť zabezpečiť im v práci vhodné podmienky, ktoré si súčasné mimoriadne opatrenia vyžadujú – napr. rúška, dezinfekčné prostriedky a pod.
  • Pozorne načúvať obavám zamestnancov a reagovať na ne.