Československá obchodná banka

Kontaktná osoba:

Simona Šípová Manažér pre spoločenskú zodpovednosť a komunity, správkyňa ČSOB nadácie

800 000€

investície do komunity

3184

zamestnancov

Člen BLF

2020 2024

Podiel firemných dobrovoľníkov

13%

CSR/ESG Report

prejsť na dokument

Environmentálna certifikácia

ISO 14001:2015 and 50001:2018

Iniciatívy a aktivity

O spoločnosti

ČSOB je členom silnej medzinárodnej finančnej skupiny KBC a patrí medzi najstaršie bankové domy na slovenskom trhu. Dbáme na spôsob, akým podnikáme a dosahujeme zisk, a tiež na zodpovedný, etický a transparentný prístup vo všetkých oblastiach našej práce a vo vzťahu k všetkým našim obchodným partnerom, zamestnancom a ostatným zainteresovaným stranám.

To sa odzrkadľuje aj v medzinárodnej iniciatíve UN Global Compact, ku ktorej sme sa pripojili v roku 2010. ČSOB sa tým zaviazala dodržiavať desať princípov v oblastiach ľudské práva, pracovné štandardy, životné prostredie a boj proti korupcii. Udržateľnosť je súčasťou našej obchodnej stratégie.

 

Hlavné témy CSR/ESG

✓ Digitálne vzdelávanie

✓ Starostlivosť o komunitu

✓ Zamestnanci

✓ Podpora podnikateľov

Naše ocenenia

Nominácia Via Bona Slovakia 2018

kategória „Sociálne inovácie“

Via Bona Slovakia 2019

Dobre spravovaná firma

Ciele udržateľného rozvoja

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.