Československá obchodná banka

Kontaktná osoba:

Simona Šípová špecialista pre zodpovedné podnikanie a sponzoring, správkyňa ČSOB nadácie

300 000 €

investície do komunity

2859

zamestnancov

Člen BLF

2020 2022

Podiel žien vo vedení spoločnosti

0.14%

Podiel firemných dobrovoľníkov

15%

Environmentálna certifikácia

ISO 14 001: 2015

O spoločnosti

ČSOB banka je členom silnej medzinárodnej finančnej skupiny KBC a patrí medzi najstaršie bankové domy na slovenskom trhu. ČSOB chce byť organizáciou, ktorá:

  • počúva svojich klientov, predvída ich potreby prostredníctvom poskytovania produktov a služieb;
  • napĺňa potenciál svojich zamestnancov;
  • podporuje miestnu komunitu.

Organizácia, ktorej stredobodom sú ľudia, stavia na viacerých hodnotách. V ČSOB sú tieto hodnoty kritériom určujúcim naše každodenné myslenie a konanie.

Hlavné témy CSR

✓ Digitálna a finančná gramotnosť

✓ Životné prostredie

✓ Podpora podnikania

✓ Ochrana zdravia

Naše ocenenia

Nominácia Via Bona Slovakia 2018

kategória „Sociálne inovácie“

Via Bona Slovakia 2019

Dobre spravovaná firma