Slovenská sporiteľňa

Kontaktná osoba:

Beáta Babačová ESG špecialistka a DEI manažérka

1 412 383€

investície do komunity

3605

zamestnancov

Člen BLF

2023 2024

Podiel žien vo vedení spoločnosti

27%

Podiel firemných dobrovoľníkov

17%

Etický kódex

prejsť na dokument

Environmentálna certifikácia

STN: ISO 14001: 2016

Iniciatívy a aktivity

 O spoločnosti Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa bola založená v roku 1825 ako prvá sporiteľničná inštitúcia na Slovensku. V súčasnosti je približne s dvomi miliónmi klientov najväčšou bankou na Slovensku. Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v celkových aktívach, úveroch domácnostiam, vkladoch klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné služby ponúka v 190 pobočkách pre retailových klientov a v 4 regionálnych firemných centrách na Slovensku. Od roku 2001 je členom ERSTE Group.

Hlavné témy CSR/ESG

✓ Diverzita, inklúzia a rovné zaobchádzanie

✓ Udržateľné financie

✓ Dostupné bývanie

Naše ocenenia

Banka roka 2022

Euromoney, TOP Trend

Naj zamestnávateľ 2022

druhé miesto

Via Bona 2020

Dobre spravovaná firma

Ciele udržateľného rozvoja

Aktuality spoločnosti Slovenská sporiteľňa