21. 06. 2019

Ako vyzeral ekotýždeň v spoločnosti Veolia

V júni sa už po šiesty raz konala vo Veolii ekologická a dobrovoľnícka kampaň pod názvom Ekotýždeň. Tento rok sa niesla v duchu „Produkujme menej odpadu v kanceláriách“. Každý deň počas Ekotýždňa zamestnanci dostávali e-mail so zaujímavými informáciami a trikmi, ako prispieť k nižšiemu zaťaženiu životného prostredia odpadom. Zakladateľka úspešného blogu Zero Waste Slovakia, v rámci prednášky porozprávala o tom, ako sa dá žiť v duchu zero waste v kanceláriách, ale aj v súkromnom živote, a že aj v modernom veľkomeste sa dá žiť bez zbytočného plytvania a bez smetí.

Počas Ekotýždňa už tradične prebehli aj viaceré dobrovoľnícke brigády. V Bratislave v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla zamestnanci Veolie čistili plochu okolo kŕmidla pre kozy, ktoré sa pastvou starajú o obnovu územia. Jedinečná poloha Devínskej Kobyly, geologická stavba územia, ako aj spôsob jeho využívania človekom prispeli k vzniku jedinečnej rôznorodosti rastlín a živočíchov na tomto území. Je tu zaznamenaných viac ako 1 100 druhov rastlín (40 % všetkých rastlín Slovenska) vrátane množstva druhov orchideí a stoviek druhov vzácnych motýľov, chrobákov a ďalších živočíchov. Zamestnanci pomohli pri výrobe búdok pre netopiere, dážďovníky a iné druhy vtákov.

Ďalšia skupina dobrovoľníkov sa presunula kúsok za mesto Šaľa, kde prišli pomôcť Útulku pre zatúlané psíky. Dobrovoľníkom z útulku pomáhali pri každodenných prácach spojených s čistením a upratovaním areálu.

Vedeli ste, že v Kostolnej pri Dunaji sa nachádza oáza pre sibírske tigre? Dobrovoľníci pomohli pri rekultivačných prácach – maľovali výbehy, klietky a kosili trávu. Tigre žijú na samote a ich areál je obklopený lesom a poľami. Voľne sa pohybujú v takzvaných tigrích záhradách. Denný prídel mäsa a vitamínových doplnkov im zaručuje zdravý vývoj. Tigre nie sú stresované a netrpia nudou alebo inou neurotickou či psychickou záťažou.

Na východnom Slovensku Veoliaci pomáhali dôchodcom žijúcim v špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov na Skladnej ulici v Košiciach. Ich pomoc pozostávala z úpravy záhradného dvora, ktorý je súčasťou tohto zariadenia. Kolegovia pripravovali aj terén pre outdoorové ihrisko, druhí zasa stavali altánky a maľovali vonkajšie záhradné osvetlenie. Dámy sa pustili do hrabania a upratovania chodníkov, ktoré sú zo zámkovej dlažby a na niektorých miestach začala prekúkať tráva, ktorú bolo treba odstrániť. Ruku k dielu priložilo aj zopár seniorov a húževnatosťou prispeli k zveľadeniu záhrady a areálu, ktorý spoločne pripravili na trávenie voľnočasových aktivít.