11. 05. 2019 U. S. Steel Košice

Deň narcisov v U. S. Steel Košice

Spoločnosť U. S. Steel Košice sa opäť zapojila do celonárodnej zbierky Ligy proti rakovine. Deň narcisov sa na Slovensku uskutočnil už po dvadsiaty tretí raz, aby priniesol problematiku nádorových ochorení bližšie k ľuďom a podnietil ich k spolupatričnosti a solidarite s onkologickými pacientmi. Spolu s aktivistkami Ligy proti rakovine aj dobrovoľníčky z radov U. S. Steel Košice stáli s pokladničkami na viacerých miestach vo fabrike. Vďaka dobrovoľným príspevkom sa podarilo vyzbierať 5450 EUR, čo je o 350 EUR viac, ako vlani. Výnos z Dňa narcisov prerozdelí Liga proti rakovine do medicínskych a výskumných projektov, poskytovania zdravotníckych služieb a hospicovej či psychosociálnej starostlivosti o onkologických pacientov a ich rodiny, aj do vzdelávania a osvety.

Podľa aktuálnej informácie Ligy proti rakovine celkový výnos zbierky predstavuje v Košiciach a okolí sumu 66 024 EUR. Bude použitý na služby a aktivity v prospech onkologických pacientov, na podporu medicínskych, výskumných, ako aj vzdelávacích a informačných projek